Listování
od 

Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice / Czudek, Tadeáš -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 267-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Asymmetric zoning profiles in garnet from HP-HT granulite and implications for volume and grain-boundary diffusion / O'Brien, Patrick J. -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 63, no. 2 (1999), p. 227-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Asymmetry of the uppermost valley segments in the Czech Republic
Asymptotic behaviour of cable stayed and suspension Bridges in lateral Winds / Malík, Josef -- In: MAFELAP 2006. Conference on the Mathematics of Finite Elements and Application. Abstracts -- s. 162-162
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Asymptotic behaviour of solutions to cable stayed bridge equations / Malík, Josef -- In: Journal of Mathematical Analysis and Applications -- Roč. 317, - (2006), s. 146-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Asymptotic elastodynamic Green function in the kiss singularity in homogeneous anisotropic solids / Vavryčuk, Václav -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 46, č. 2 (2002), s. 249-266
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Asymptotic Green's function in homogeneous anisotropic viscoelastic media / Vavryčuk, Václav -- In: Proceedings of the Royal Society A-Mathematical Physical and Engineering Sciences -- ISSN 1364-5021 -- Roč. 463, č. 2086 (2007), s. 2689-2707
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
At extension of the Strónie-complex in the Rychlebské hory Mts.
At what stratigraphical level is the mid Ludfordian (Ludlow, Silurian) positive carbon isotope excursion in the type Ludlow area, Shropshire, England? / Frýda, Jiří, Loydel, D. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 86, č. 2 (2011), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava. / Janák, Vratislav, Přichystal, Antonín -- In: Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1 (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006) -- ISBN 978-80-7041-561-0 -- 12
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin / Dempír, Josef, Špačková, Alena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 250-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček / Alvarez, Fernando -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 46, no. 3-4 (2001), p. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Atlantic-European Oligocene to Recent Uvigerina - taxonomy, paleoecology and paleobiogeography (Variant.)
Atlantis; legenda či kutečnost ?
The Atlantis; never ending conflict between science and fiction / Kukal, Zdeněk -- In: Second International Conference on the Atlantean Research -- Roč. 49, č. 11 (2003), s. 1-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins [Recenze] / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 47, č. 4 (1999)
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP / Pálenský, P., Skácelová, Z., Zedník, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 175-178
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP / Pálenský, Peter, Skácelová, Zuzana, Zedník, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9 -- s. 275
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH