Listování
od 

Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin / Dempír, Josef, Špačková, Alena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 250-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček / Alvarez, Fernando -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 46, no. 3-4 (2001), p. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Atlantic-European Oligocene to Recent Uvigerina - taxonomy, paleoecology and paleobiogeography (Variant.)
Atlantis; legenda či kutečnost ?
The Atlantis; never ending conflict between science and fiction / Kukal, Zdeněk -- In: Second International Conference on the Atlantean Research -- Roč. 49, č. 11 (2003), s. 1-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins [Recenze] / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 47, č. 4 (1999)
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP / Pálenský, P., Skácelová, Z., Zedník, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 175-178
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP / Pálenský, Peter, Skácelová, Zuzana, Zedník, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9 -- s. 275
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Atlas of landscape of Czech Republic - seismic activities in database system of Ministry of Environment
Atlas of the microscopic structures of organic matter in the Czech deposits / Borecká, Lenka, Matysová, Petra, Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Delegate Manual. 33rd CSCOP, 24th TSOP and 59th ICCP Meetings Unconventional Petroleum Systems and Advances in Organic Petrology and Geochemistry. Including the Dr.Fariborz Goodarzi Symposium -- S. 74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Atmogenic Pb in small forest catchments of Central Europe - The mass balance and isotope approaches / Chrastný, Vladislav, Fottová, Daniela, Novák, Martin, Štěpánová, Markéta, Zemanová, Leona -- In: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts -- ISBN 978-0-87723-108-0 -- 261
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Atmogeochemical determination of environmental pollution by crude oil
Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami / Bláha, J., Coetsee, van der, Landa, Ivan, Mazáč, Oldřich, Rak, Martin -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmogeochemické monitorování / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 409-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům / Gruntorád, J., Střeštík, Jaroslav, Vilhelm, J. -- In: Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie -- s. 228-233
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Atmogeochemické pole v prostoru Priessnitzových léčebných lázní / Jáně, Zdeněk, Machálek, Zdeněk (2000) -- In: Studium klimatu lázeňských léčebných míst zejména Léčebných lázní Jáchymov a.s. -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 7 (1995), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmogeochemistry and the indication of the contamination of rock environment with oil substances