Listování
od 

Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu / Burian, Miloš, Dobešová, Irena, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 26-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech / Holoubek, Ivan, 1951- -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 2 (1994), s. 18-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmosféry zemských planet / Beneš, Konrád, 1920-1999 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 8-9 (1985), s. 261-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmosphere and Climate / Cílek, Václav -- In: Encyklopedia of Life Support Systems. Earth system: History and Natural Variability. -- s. 1-14
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process / Moldan, Bedřich -- In: Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd -- ISSN 0069-228X -- Vol. 101, no. 1 (1991), p. 1-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992 / Černý, Jiří, Dvořáková, Miriam -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
The atmospheric deposition fluxes of selected chemical elements and their mutual correlation in the Czech Karst
ATMOSPHERIC DEPOSITION FROM WIND-DRIVEN LOW CLOUDS AND FOGS AS A PROCESS AFFECTING NATURAL ENVIRONMENT / Fišák, Jaroslav, Skřivan, Petr, Tesař, Miroslav -- In: Finnish Association for Aerosol Research. Report Series in Aerosol Science -- -, č. 83 (2006), s. 72-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach / Kubizňáková, Jana -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements / Černý, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 37, no. 1-2 (1993), p. 29-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric deposition into small drainage basins studied by Geological Survey / Dvořáková, Miriam, Moldan, Bedřich, 1935- -- In: Geomon - International Workshop on Geochemistry and Monitoring in Representative Basins, Extended Abstracts. [Part 1] -- s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient / Bohdálková, Leona, Erbanová, Lucie, Komárek, Arnošt, Krachler, Michael, Míková, Jitka, Novák, Martin, Přechová, Eva, Veselovský, František, Voldřichová, Petra -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 439, č. November (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient / Bohdálková, Leona, Erbanová, Lucie, Komárek, Arnošt, Krachler, Michael, Míková, Jitka, Novák, Martin, Prechová, Eva, Veselovský, František, Voldřichová, Petra -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 439, č. August (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Atmospheric deposition of environmentaly significant substances in Hříběcí and Rýchory in Krkonoše Mountains
Atmospheric effects in the derivation of geoid-generated gravity anomalies / Moore, P., Novák, Pavel, 1965-, Tenzer, R., Vajda, P. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 4 (2006), p. 583-593
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09 / Haszpra, L., Major, I., Molnár, Mihály, Světlík, Ivo, Svingor, É. -- In: Radiocarbon -- ISSN 0033-8222 -- Vol. 52, no. 2 (2010), p. 835-845
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric geochemical monitoring
Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C / Veselý, Josef -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric precipitation in the Velkolom Čertovy schody area, Bohemian Karst
Atmospheric sulfur deposition alters pathways of gaseous carbon production in peatlands / Bridgham, S.D., Novák, Martin, Vile, M. A., Wieder, R.K. -- In: Global Biogeochemical Cycles -- ISSN 0886-6236 -- Roč. 17, č. 2 (2003), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)