Listování
od 

Atmospheric sulfur deposition alters pathways of gaseous carbon production in peatlands / Bridgham, S.D., Novák, Martin, Vile, M. A., Wieder, R.K. -- In: Global Biogeochemical Cycles -- ISSN 0886-6236 -- Roč. 17, č. 2 (2003), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 14, č. 4 (2004), s. 20-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The atomic structure and hydrogen bonding of deuterated melanterite, FeSO4.7D2O / Anderson, Jennifer L., Peterson, Ronald C., Swainson, Ian P. -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 45, no. 3 (2007), p. 457-469
Zdroj: ČGS (UNM)
Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov / Korpeľ, Ľubor, Vallová, Eleonora -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 203-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Atomová absorpční spektrometrie - pohled chemika / Velická, Ivana -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 34, č. 5 (1984), s. 433-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Atraktivní travertinové vodopády / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 1, 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Atratigrafie pevninských zalednění středního pleistocénu ve střední a severozápadní Evropě : Stratigrafija kontinental´nych olednenij srednepleistocenovogo vozrasta v srednej i severozapadnoj Jevrope
Atrypacea (Brachiopoda) ze spodního devonu a eifelu středních Čech : Atrypacea (Brachiopoda) v nižnem devone i ejfele srednej Čechii
An attempt at a palaeobotanical database based on the Westphalian D Cantabrian floras of the Plzeň Basin (Czech Republic) / Šimůnek, Zbyněk -- In: IGCP 469 - Late Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments. Cardiff Meeting, April 14th-16th 2005 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
An attempt at the appraisal of the amount of sulphur and arsenic contained in the precious and coloured metal ores produced in Bohemia and Moravia by the half of 19th century
An attempt for extraction renewal of precious stones in Krušné hory Mts. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
An attempt of classification of the Palaeozoic incertae sedis Algospongia / Cózar, Pedro, Vachard, Daniel -- In: Revista espaňola de micropaleontología -- ISSN 0556-655X -- Vol. 42, no. 2 (2010), p. 129-241
Zdroj: ČGS (UNM)
An attempt of palaeogeographical reconstructions of rotliegend (Lower Permian) basins in Central Europe on the basis of new palaeocontinental maps / Holub, Vlastimil, Stapf, K. R. G. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia) / Glowacka, Ewa, Hájek, Josef, Holub, Karel, Stankiewicz, Tadeusz -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 81 (1989), s. 43-55
Zdroj: ČGS (UNM)
An attempt to define the ecological concept of refugia using basic system deliberation / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- č. 3 (1995), s. 16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An attempt to define the ecological concept of refugia using basic system deliberation / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 3 (1995), p. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
An attempt to palynspastic reconstruction of neogene basins in the Carpathian foredeep / Oszczypko, Nestor, Ślączka, Andrzej -- In: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego -- Vol. 55, no. 1-2 (1985), p. 55-75
Zdroj: ČGS (UNM)
An attempt to predict the Wolf sunspot numbers for the next decades using those observed so far / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: 3rd international workshop Chronobiology and its roots in the cosmos. Program and proceedings -- s. 163-170
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Attendance Programme of Natural Environment for the year 1996 Project No.630/1/96 - Impact assessment of Natural Resources Mining on the Geological Environment and Ecologic Stability of the Landscape
Attendance programme of natural environment for the year 1996. Project No.630/2/96 - Risk Factors in Protection of Geological Environment