Listování
od 

Atmospheric deposition of beryllium in Central Europe: Comparison of soluble and insoluble fractions in rime and snow across a pollution gradient / Bohdálková, Leona, Erbanová, Lucie, Komárek, Arnošt, Krachler, Michael, Míková, Jitka, Novák, Martin, Prechová, Eva, Veselovský, František, Voldřichová, Petra -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 439, č. August (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Atmospheric deposition of environmentaly significant substances in Hříběcí and Rýchory in Krkonoše Mountains
Atmospheric effects in the derivation of geoid-generated gravity anomalies / Moore, P., Novák, Pavel, 1965-, Tenzer, R., Vajda, P. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 4 (2006), p. 583-593
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09 / Haszpra, L., Major, I., Molnár, Mihály, Světlík, Ivo, Svingor, É. -- In: Radiocarbon -- ISSN 0033-8222 -- Vol. 52, no. 2 (2010), p. 835-845
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric geochemical monitoring
Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C / Veselý, Josef -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Atmospheric precipitation in the Velkolom Čertovy schody area, Bohemian Karst
Atmospheric sulfur deposition alters pathways of gaseous carbon production in peatlands / Bridgham, S.D., Novák, Martin, Vile, M. A., Wieder, R.K. -- In: Global Biogeochemical Cycles -- ISSN 0886-6236 -- Roč. 17, č. 2 (2003), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 14, č. 4 (2004), s. 20-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The atomic structure and hydrogen bonding of deuterated melanterite, FeSO4.7D2O / Anderson, Jennifer L., Peterson, Ronald C., Swainson, Ian P. -- In: Canadian mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Vol. 45, no. 3 (2007), p. 457-469
Zdroj: ČGS (UNM)
Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov / Korpeľ, Ľubor, Vallová, Eleonora -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 203-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Atomová absorpční spektrometrie - pohled chemika / Velická, Ivana -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 34, č. 5 (1984), s. 433-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Atraktivní travertinové vodopády / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 1, 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Atratigrafie pevninských zalednění středního pleistocénu ve střední a severozápadní Evropě : Stratigrafija kontinental´nych olednenij srednepleistocenovogo vozrasta v srednej i severozapadnoj Jevrope
Atrypacea (Brachiopoda) ze spodního devonu a eifelu středních Čech : Atrypacea (Brachiopoda) v nižnem devone i ejfele srednej Čechii
An attempt at a palaeobotanical database based on the Westphalian D Cantabrian floras of the Plzeň Basin (Czech Republic) / Šimůnek, Zbyněk -- In: IGCP 469 - Late Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments. Cardiff Meeting, April 14th-16th 2005 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
An attempt at the appraisal of the amount of sulphur and arsenic contained in the precious and coloured metal ores produced in Bohemia and Moravia by the half of 19th century
An attempt for extraction renewal of precious stones in Krušné hory Mts. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
An attempt of classification of the Palaeozoic incertae sedis Algospongia / Cózar, Pedro, Vachard, Daniel -- In: Revista espaňola de micropaleontología -- ISSN 0556-655X -- Vol. 42, no. 2 (2010), p. 129-241
Zdroj: ČGS (UNM)
An attempt of palaeogeographical reconstructions of rotliegend (Lower Permian) basins in Central Europe on the basis of new palaeocontinental maps / Holub, Vlastimil, Stapf, K. R. G. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)