Listování
od 

Attributes of Rotational Component of Mining Induced Seismic Events / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta, Lyubushin, A. A. -- In: 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5 -- S. 15-16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Attribution to biostratigraphy of Malcov beds (Magura unit of flysh belt, west Carpathian Mts.) / Bystrická, Hedviga -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 38 (1982), p. 145-156, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Attribution to the Strážovská hornatina Mts. Triassic reef complex stratigraphy on the basis of Dasycladaceae (the west Carpathians Mts., Slovakia) / Bystrický, Ján -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 33, no. 1 (1982), p. 79-88, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
An atypical fauna in the Lower Devonian Hunsrück Slate of Germany / Südkamp, Wouter H. -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Vol. 81, no. 2 (2007), p. 181-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Atypical moldavites from Slavče near Trhové Sviny (Southern Bohemia)
Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy) / Trnka, Milan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Atypický vývoj cementářských slínovců ve velkolomu Úpohlavy a původ tuhých slínkových nodulí / Novák, Jiří Karel -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- Roč. 36, - (2007), s. 4-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku / Fialová, V., Kožušníková, Alena, Marečková, Kateřina -- In: Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků -- S. 31-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru / Čabla, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Au a Au-Sb zrudnenie v oblasti Pezinka / Polák, Stanislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 517-524
Zdroj: ČGS (UNM)
Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralizace z ložiska Bytíz (důl 19), příbramský uran-polymetalický revír, Česká republika
The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore discrit, Czech Republic / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Mineralogia Polonica -- ISSN 0032-6267 -- Roč. 28, Spec. pap. (2006), s. 133-135
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 133-135
Zdroj: ČGS (UNM)
The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Mineralogia Polonica, Special Papers -- ISSN 1896-2203 -- Roč. 28, č. september (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov / Koverdynský, Bohdan, 1937-, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 142-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Au-mineralization in the prognostic area Dobřečov
Au-W mineralization of the Kašperské Hory Ore district, SW Bohemia, Czechoslovakia / Fiala, Jiří, Pertoldová, J., Pudilová, M., Punčochář, M., Scharmová, M., Sztacho, P. -- In: Proceedings of the Eight Quadrennial IAGOD Symposium 1990 -- s. 627-636
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Au-W zrudněni v Kašperských Horách / Lellák, J., Punčochář, Milan -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže) / Kliment, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 26, no. 2 (1991), s. 3-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Aufschlussbauten an der Lagerstätte Krušná Hora im 18. und 19. Jahrhundert und ihre technische Ausrüstung