Listování
od 

Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov / Koverdynský, Bohdan, 1937-, Mixa, Petr, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 142-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Au-mineralization in the prognostic area Dobřečov
Au-W mineralization of the Kašperské Hory Ore district, SW Bohemia, Czechoslovakia / Fiala, Jiří, Pertoldová, J., Pudilová, M., Punčochář, M., Scharmová, M., Sztacho, P. -- In: Proceedings of the Eight Quadrennial IAGOD Symposium 1990 -- s. 627-636
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Au-W zrudněni v Kašperských Horách / Lellák, J., Punčochář, Milan -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže) / Kliment, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 26, no. 2 (1991), s. 3-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Aufschlussbauten an der Lagerstätte Krušná Hora im 18. und 19. Jahrhundert und ihre technische Ausrüstung
Augaben der Lagerstättengeologie im 8. Fünfjahrplan
Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace / Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
"Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace / Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
"Augite" from Paškapole: classical mineral of the České středohoří Mts. in the light of modern classification
The August 2002 flood in the Czech Republic
August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response / Daňhelka, Jan -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Vol. 109, no. 2 (2004), p. 84-92
Zdroj: ČGS (UNM)
The August-December 2000 earthquake swarm in NW Bohemia: the first results based on automatic processing of seismograms / Fischer, Tomáš -- In: Journal of Geodynamics -- ISSN 0264-3707 -- Roč. 35, 1/2 (2003), s. 59-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
August Emanuel Reuss - micropaleontologist
August Emanuel Reuss - mikropaleontolog / Čtyroká , Jiřina, Hradecká, Lenka -- In: Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců -- ISBN 80-85321-30-0
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
August Emanuel Reuss (1811-1873) / Rost, Rudolf, 1912-1999 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 62, č. 6 (1983), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
August Emanuel Reuss a jeho význam pro stratigrafický a paleontologický výzkum české křídové pánve / Čech, Stanislav, Valečka, Jaroslav -- In: Monografické studie regionálního muzea v Teplicích,sv. 36 -- ISBN 80-85321-30-0
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
August Emanuel Reuss and his importance for the stratigraphical and paleontological research of the Bohemian Cretaceous Basin
August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld / Vávra, Norbert -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Nr. 69 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
August Emanuel Ritter von Reuss - der Begründer der Mikropaläontologie in Österreich. / Vávra, Norbert -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Jg. 53 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)