Listování
od 

Autorský a věcný register za roky 1953-1982 -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 30, č. 6 (1982), s. 1-672
Zdroj: ČGS (UNM)
Autumn geological excursion set a new record in the number of participans
Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce / Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 328-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě / Mazuch, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 253
Zdroj: ČGS (UNM)
Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Avalanche cadastre and winter condition in summit area of the Giant Mts. (Czech part) during 1998/1999-2002/2003
Avalanche cadastre in the Czech part of the Krkonoše Mts. (Giant Mts.) during winter seasons 1961/62-1997/98
Avalanche-like occurrences of slope deformations in the Czech Republic and coping with their consequences / Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Landslide News -- č. 13 (2000), s. 28-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Avalonian-Cadomian Belt and related peri-Gondwanan Terranes (Variant.)
The Average Rare Earth Contents in the Barrandian Shales / Lepka, František -- In: Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254(24-25 September 1991), Černá in Pošumaví -- s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Average weight of modavites in the Moravia: results from seasons 1990-1995
Avtomatizirovannaja sistema rentgenostrukturnogo analiza
Avtorskij i predmetnyj ukazateľ 1953-1982
aw materilas of selected stone objects from the area of medieval mill at the extinct village of Mstěnice near Hrotovice.
The axes made of iron ore from the region of Odry Gate
Axinit a klinozoisit z Hlinného u Tachova / Litochleb, Jiří, 1948-, Novák, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 204-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Axinite from the Mítov locality (West-Bohemian Upper Proterozoic)
Axinite localities in the Proterozoic Unit of Barrandien in the Vltava (Moldau) valley, south of Prague, Czech Republic
Axonometrické pohledy na geologické objekty / Halík, Ladislav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 1 (1987), s. 59-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Azimuthal variation of Pg velocity in the Moldanubian, Czech Republic: observation based on a multi-azimuthal common-shot experiment / Bodoky, T., Brož, Milan, Brückl, E., Gosar, A., Grad, M., Guterch, A., Hajnal, Z., Hegedüs, E., Hrubcová, Pavla, Keller, G. R., Málek, Jiří, Sumanovac, F., Špičák, Aleš, Thybo, H., Vavryčuk, Václav, Weber, F. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 387, 1/4 (2004), s. 189-203
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ