Listování
od 

Azory - ostrovy na třech deskách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 4 (2013), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 359
Zdroj: ČGS (UNM)
Azurite and malachite in Proterozoic north of Prague
The Azygograptus-Tetragraptus (reclinatus group) Biozone (Klabava Formation, Ordovician of the Prague Basin) / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica -- ISSN 0139-9764 -- Vol. 40 (1994), p. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 1 (1997), s. 5-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 1 (1997), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Až začnou kvést kytičky- / Adamec, Dalibor -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 24 (2002), s. 47-111
Zdroj: ČGS (UNM)
A multiple-parameter approach to analyzing the mid-punctata zone anomalous signatures in pure limestones (Moravian Karst, Brunovistulian terrane, central Europe) / Bábek, Ondřej, Chadima, Martin, Frána, Jaroslav, Galle, Arnošt, Geršl, Milan, Hladil, Jindřich, Koptíková, Leona, Langrová, A., Otava, Jiří, Pruner, Petr -- In: Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
B 3 - Soil and geological environment - Seismic areas in CR / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Statistical environmental yearbook of the Czech Republic -- 212, 226
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
B 6.3 Radon risk
B 6.3 Radonové riziko / Barnet, Ivan (2000) -- In: Statistická ročenka životního prostřední České republiky -- ISBN 80-7212-147-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
B. Factors negatively influencing the biological diverzity - 9-th Exceedances of nitrogen critical loads
B. Faktory negativně ovlivňující biologickou rozmanitost - 9. Překročení kritických zátěží dusíku / Skořepová, Irena (2010) -- In: Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR -- ISBN 978-80-7212-554-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 7 (1997), s. 403-403
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví / Otava, Jiří, 1950- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
B.1.1. Gravity field - its features and geological interpretation / Mrlina, Jan, Šrámek, J. -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 24-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
B.2.1. Change of ratio base cations/aluminium in soil solution as a cause of spruce stands decline
B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů / Hruška, Jakub (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1