Listování
od 

Báječní slizáci. Čemu vděčíme za to, že naše planeta ještě stále drží pohromadě / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 14, č. 22 (2003), s. 19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bájný vrch Kozákov / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 299-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most / Fečko, Petr, Sedláčková, Věra -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 4 (2000), s. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriálna extrakcia síry z predlúhovaného chalkopyritu
Bakteriálne lúhovanie odpadových materiálov v akciovej spoločnosti Tatra Kopřivnice
Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým / Baláž, Peter, Bastl, Zdeněk, Havlík, Tomáš, Luptáková, Alena, Škrobian, Milan, Špaldon, František -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 159-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriální loužení / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 5-6 (1988), s. 88-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Ovčaří, Pavla, Skórka, Vladimír -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB - TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 769-775
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Janáková, Iva, Mucha, Nikolas, Ovčaří, Pavla -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení / Borovec, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 9-10 (1991), s. 172-179
Zdroj: ČGS (UNM)
A balance comparison of radioactive substances in wastewaters from uranium extraction and in surface waters in 1999
balance mathematical model for detailed analysis of the time variability of the soil water regime components
A balance of radioactive substances in waste water from uranium mining and milling and surface waters in 1999 and 2000
A balance of the reserves of exclusive deposits of non-metal minerals
The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment / Beneš, Stanislav, Benešová, Jaroslava -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 37, no. 1-2 (1993), p. 9-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Balance, regime and geochemistry of suspended sediments of the Blšanka River
Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia / Chlupáčová, Marta, Hubatka, František, Švancara, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians / Lazar, P. -- In: ALCAPA Geological evolution of the internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian basin Graz, Austria 1 - 3 July, 1992. Terra abstracts, suppl no. 2 -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Balans vody v lesnych ekosistemach Malych Karpat
Balansovoja matematučeskaja modeľ dlja podrobnogo analiza vremennoj izmenčivosti elementov vodnogo režima počv