Listování
od 

Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 10 (2002), s. 306-312
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky / Jeník, J., Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 45, č. 3 (1997), s. 98-100
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bílé vrstvy Barrandienu - fosilní caliche: jejich původ a význam pro rekonstrukci paleoprostředí
Bílina - open-cast mine / Mach, Karel, 1964-, Rajchl, Michal -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu" / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 413-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Bílovice Formation - a new lithostratigraphical unit for the Sarmatian in the Moravian part of the Vienna Basin
Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě / Čtyroký, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 4 (2000), s. 433-440
Zdroj: ČGS (UNM)
The Bílý Kámen pegmatite near Kynžvart
Binární ukazatele samovznícení uhlí v ostravsko-karvinském revíru
Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal / Adamus, Alois, 1955-, Šancer, Jindřich -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex / Holub, František V., Janoušek, Vojtěch, Pudilová, Marta, Šmíd, Jakub, Žák, Karel -- In: Sborník Mineralogicko-petrologické Sympózium 'Magurka '2000' -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex / Holub, František, Janoušek, Vojtěch, Pudilová, Marta, Šmíd, Jakub, Žák, Karel -- In: Mineralogicko-petrologické sympózium Magurka 2000 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Bio- and ecostratigraphical evaluation of paleozoic sediments from the area of the Zemplínske vrchy Mts. / Planderová, Eva -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 333-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic) / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Holcová, Katarina, Kroh, Andreas, Nehyba, Slavomír, Zágoršek, Kamil -- In: Acta Naturalia de "L Ateneo Parmense -- ISSN 0004-654X -- Roč. 45, č. 1/4 (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- NM
Bio-events in the Middle Miocene (Badenian) sediments from Přemyslovice and Hluchov (Carpathian Foredeep, Czech Republic) / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Hrabovský, Juraj, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla, Zágoršek, Kamil -- In: příloha Geovestnik časopisu Mineralia Slovaca -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: TOP 2013 : Technika ochrany prostredia : 11.-13. jún 2013, Častá - Papiernička -- S. 83-88
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Bioaccumulation of gold in macrofungi and ectomycorrhizae from the vicinity of the Mokrsko gold deposit, Czech Republic / Borovička, Jan, Dunn, C.E., Gryndler, Milan, Jelínek, Emil, Mihaljevič, Martin, Rohošková, Marcela, Rohovec, Jan, Řanda, Zdeněk -- In: Soil Biology and Biochemistry -- ISSN 0038-0717 -- Roč. 42, č. 1 (2010), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bioaccumulation of heavy metals and radionuclides in freshwater sponges and sediments in the Mohelno reservoir influenced by operation of the Dukovany nuclear power plant
Bioaccumulation of silver in ectomycorrhizal and saprobic macrofungi from pristine and polluted areas / Borovička, Jan, Cajthaml, Tomáš, Dunn, C.E., Gryndler, Milan, Kotrba, Pavel, Mihaljevič, Martin, Rohovec, Jan, Řanda, Zdeněk, Stijve, Tjakko -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 408, č. 13 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami / Borovec, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 375-382
Zdroj: ČGS (UNM)