Listování
od 

Břetislav Zahálka / Brzobohatý, Rostislav -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Břevnovský klášter - historický odvodňovací systém, jeho průzkum a rekonstrukce / Cílek, Václav, Hromas, J., Řehák, J. -- In: Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče -- Roč. 53, - (1993), s. 207-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Březno near Louny / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 13 (1991), p. 21-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Březohorský rudní revír / Ježek, Vladimír, Suček, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Březové hory - a largest silver and lead deposit in CR
Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Březové Hory ore district
The Březové Hory ore district and its international significance in the 19th century
Břízová E., Havlíček P.: New research of the peat bogs in the Bohemian/Bavarian Forest (Šumava Mts.)
Břízová E., Havlíček P., Vorel T.: Sediments of tectonically pre-disposed basins in E part of El Savador
Břízová E., Szwarczewski P.: Niva řeky Świdry. Zápis činnosti člověka v organických sedimentech v nivě řeky Świdry v okolí Stoczka Lukowskiego a Seroczyny
Břízová E., Szwarczewski P.: Świder River floodplain. Human impact in the organic sediments of the Świder River in Stoczek Lukowski and Seroczyna
Bucanopsina gen.n., a new bellerophontoidean gastropod with circumbilical muscle attachment areas from the Middle Ordovician of Bohemia / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 1 (1997), p. 5-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Buchberg am Kamp / Havlíček, Pavel -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)
La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque / Dódony, István, Johan, Zdeněk, 1935-, Morávek, Petr, Pašava, Jan -- In: Comptes rendus de l'Académie des sciences Paris. Série II, Sciences de la Terre et des Planetes -- ISSN 0764-4450 -- An. 318, no. 9 (1994), p. 1225-1231
Zdroj: ČGS (UNM)
Buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, from the Jílové gold deposit, Czech Republic
Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita / Plekanec, Miroslav, Veselý, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 4 (1998), s. 6-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Bude dost vody pro Prahu? -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 27, č. 11 (1982), s. 807
Zdroj: ČGS (UNM)
Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí? / Bukovanský, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Bude fuzzy logika průlomem v počítačové technologii? / Novák, Vilém -- In: Elektronika -- č. 8 (1993), s. 4-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG