Listování
od 

B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 7 (1997), s. 403-403
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví / Otava, Jiří, 1950- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
B.1.1. Gravity field - its features and geological interpretation / Mrlina, Jan, Šrámek, J. -- In: Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany -- ISBN 80-7075-243-2 -- s. 24-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
B.2.1. Change of ratio base cations/aluminium in soil solution as a cause of spruce stands decline
B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů / Hruška, Jakub (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 193, 194, 204, 205
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
B.3 Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8. Epicentres of earthquakes in the Czech Republic and its immediate vicinity / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic -- s. 201-202, 204-205, 218-220
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
B.3 Geological environment and soil. Seismic areas in CR-CSN P ENV 1998-1=1. National application document - Eurocode 8 / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Statistical environmental yearbook of the Czech Republic -- s. 227-231, 245
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
B.3 Geological Environment and Soil. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8 / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic 2001 -- ISBN 807212191x -- s. 217-219, 237
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky v roce 2006 -- 299, 304, 325
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
B3-Soil and geological environment. B3.2.5 Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1, National Application Document - EUROCODE 8 / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Statistical Enviromental Yearbook of the Czech Republic 2007 -- 281, 282, 309
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky -- ISBN 80-7212-094-8 -- s. 189-192, 203, 204
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
B6.3.1 Mapa prognózy radonového rizika / Barnet, Ivan (1999) -- In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky -- ISBN 80-7212-094-8 -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 6, no. 4 (1994), p. 497-502
Zdroj: ČGS (UNM)
Ba-feldspars in fissure veins of 'Alpine' type
Ba in mica from Kammerbühl and Eisenbühl / Kämpf, Horst, Seifert, Wolfgang -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 124
Zdroj: ČGS (UNM)
Babí lom / Hanžl, Pavel, Hubatka, František, Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)