Listování
od 

Bacterial desulphurisation of coal / Farkašová, Adriana, Fečko, Peter, 1960-, Ovčaří, Pavla -- In: Polish geological institute special papers -- ISSN 0033-2151 -- Vol. 7 (2002), p. 87-92
Zdroj: ČGS (UNM)
A bacterial desulphurization of brown coals from MUS, a.s. Most (Most Coal Company, Joint Stock Co. at Most)
Bacterial extraction of sulphur from preleached chalkopyrite / Achimovičová, M., Baláž, Peter, Bastl, Zdeněk, Kupka, Daniel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 28, no. 5 (1996), p. 380-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Bacterial leaching of ferric sulphate reaction products
Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice / Fečko, Peter, Kučerová, Radmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 28, no. 5 (1996), p. 388-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Bacterial treating of gold-bearing ores and detoxication of waste waters after cyanide leaching
Bactriten aus dem Obersilur Böhmens / Ristedt, Heinrich -- In: Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg -- ISSN 0072-1115 -- Nr. 51 (1981)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Bad Gleichenberg StW2 borehole - a contribution to lithology, alteration, and mineralization of the Miocene volcanics of the Styrian Basin (Austria)
The Bad Gleichenberg StW2 borehole - a contribution to lithology, alteration and mineralization of the Miocene volcanics of the Styrian Basin (Austria) / Belocky, R., Hradecký, Petr, Slapansky, P. -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 56, č. 1 (1999), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska / Majerowicz, Alfred -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Badania geodynamiczne w Pienińskim Pasie Skałkowym v latach 1978-1985
Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim / Doktór, Stanislaw, Graniczny, Marek, Toczyski, Marek -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 47, č. 1 (1999), s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Badania geomorfologiczne procesów i form w Karpatach Zachodnich na obszarze Republiki Czeskiej
Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych / Gajewski, Andrzej -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 49, č. 5 (2001), s. 377-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Badania nad krążeniem wody i transportem zwietrzelin w zlewni Homerki / Froehlich, Wojciech, Słupik, January -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 18, č. 2 (1982), s. 88-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Badania wspólczesnych procesów morfogenetycznych na Słowacji
Badanie struktury smól z wegla kamienego i brunatnego za pomoca spektroskopii lH i 13C FT HR NMR / Buchtele, Jaroslav, Kozubek, E., Roubíček, V. -- In: Karbo-energochemia-ekologia -- Roč. 42, č. 12 (1997), s. 402-405
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici / Haubelt, Josef, 1932- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 81-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia / Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology -- ISBN 80-210-1481-4 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)