Listování
od 

Badenian potassium trachyandesite at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Magmatism and rift basin evolution: excursion guide, abstracts -- ISBN 80-7075-274-2 -- s. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Bádenská fauna z Horní Čermné / Hladilová, Šárka, 1953-, Michalski, Milan, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 28 (1989), s. 47-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Badenská foraminiferová fauna z lokality Olomouc-Neředín (tramvajová smyčka) (střední miocén, karpatská předhlubeň) / Pluskalová, Jitka -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 283 (2005), s. 61-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Badenské deformace v karpatské předhlubni: Studie ze severovýchodní Moravy
Bahenní sopky - přehled / Hanžl, Pavel, Rukavičková, Lenka -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Bahenní sopky / Hanžl, Pavel, Rukavičková, Lenka -- In: Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti -- ISBN 9788087487006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Bahenní sopky v Ázerbajdžánu / Ďurica, Dušan, Landa, Ivan, 1945- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 89-90, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Bahenní sopky v pohoří Khar Argalantyn Nuruu, SZ Gobi Altaj, Mongolsko jako projev současné seismické aktivity
Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu / Bednářová, J., Cílek, Václav -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 32, - (1994), s. 41-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu / Bednářová, Jaroslava, Cílek, Václav, jr. -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 32 (1994), s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 280-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Baia Sprie and Cavnic - important base metal ore deposits of Romania
Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China / Kogovšek, J., Liu, H., Pruner, Petr, Slabe, T., Šebela, S. -- In: Acta Geologica Sinica-English Edition -- ISSN 1000-9515 -- Roč. 75, č. 3 (2001), s. 279-287
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China / Kogovšek, J., Liu, Hong, Pruner, Petr, Slabe, T., Šebela, Stanka -- In: Acta geologica sinica -- ISSN 1000-9515 -- Vol. 75, no. 3 (2001), p. 279-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst,China / Kogovšek, J., Liu, H., Pruner, Petr, Slabe, T., Šebela, S. -- In: Karst China 2001. Abstracts with Programs -- s. 37
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bajan Dzag - pohřebiště ještěrů / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 9 (1983), s. 417-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Bajan Dzag / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 9, č. 3 (1989), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Báječní slizáci. Čemu vděčíme za to, že naše planeta ještě stále drží pohromadě / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 14, č. 22 (2003), s. 19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bájný vrch Kozákov / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 299-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most / Fečko, Petr, Sedláčková, Věra -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 4 (2000), s. 10-15
Zdroj: ČGS (UNM)