Listování
od 

Barrandian of the Prague Basin: Field Observations, Analyses and Numerical Simulation of Petroleum Generation-Migration / Filip, Jiří, Franců, J., Glasmacher, U., Mann, U., Radke, M., Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, Volk, H., Wagner, G., Wilkes, H., Zeman, Antonín -- In: Terra Nostra -- ISBN 0946-8978 -- č. 1 (1999), s. 142
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Barrandicella holubi sp.n. (Gastropoda) from the Šárka formation (Ordovician, Oretanian) of Bohemia / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 169, č. 1-4 (2000), s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandicellopsis, a new Ordovician archinacelloid genus (Mollusca, Gastropoda) / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 2 (2000), p. 145-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandien Geopark
Barrandien in movement - structure and tectonic evolution of the Prague syncline
Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria / Melichar, Rostislav, 1961- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria / Melichar, Rostislav -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. -- ISBN 80-7075-653-5 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Barrandienské mramory / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 30 (1992), s. 91-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 62, 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Barrandova skála končila kdysi ve vltavské vodě. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 115 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Barrandovy cenné knihy a lidová paleontologie v lingvistice / Marek, Jaroslav -- In: Forum -- ISSN 1211-1724 -- Roč. 2007, č. 1 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Barrandovy stratigrafické koncepce, paleontologické lokality a tradice - srovnání s dnešním stavem
Barremian-Albian noncalcareous dinoflagellates of the Silesian unit
Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 58, no. 4 (2008), p. 407-423, 3 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The Barremian Stage / Avram, Emil, Baraboškin, Jevgenij J., Cecca, Fabrizio, Company, Miguel, Delanoy, Gérard, Hoedemaeker, Philip J., Kakabadze, Michail, Kotetišvili, Elisso, Leereveld, Han, Mutterlose, Jörg, Rawson, Peter F., Salis, Katharina, Sandoval, José, Tavera, José Maria, Vašíček, Zdeněk -- In: Bulletin de l´Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre -- ISSN 0374-6291 -- Vol. 66, no. Suppl. (1996), p. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Barremsko-albské cysty dinoflagellát slezské jednotky Vnějších Západních Karpat
Barrenian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic / Vašíček, Zdeněk -- In: Acta Geologica Polonica -- ISSN 0001-5709 -- Roč. 58, č. 4 (2008), s. 407-423
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Barrier depressions documenting ancient rockfalls in the Bohemian Switzerland National Park
Barva ametystu a její příčiny / Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)