Listování
od 

Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev) / Novák, František, Pekárková, Radmila, Ševců, Jaromír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 2 (1993), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt a barytová ložiska / Dobeš, Petr, Reichmann, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny / Čontofalská, Oľga, Jahn, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 4 (1983), s. 330
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 301
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 203, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryt ze Studence jjv. od Jilemnice / Pivec, Edvín, jr. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 435
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryte-Hyalpphane Sulfidic Ores at Rožná, Bohemian Massif, Czech Republic: Metamorphosed Black Shale-Hosted Submarine Exhalative Mineralization / Bendl, Jiří, Hladíková, Jana, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pudilová, Marta, Uhlík, Zbyšek, Žák, Karel, 1957- -- In: Economic geology -- ISSN 0361-0128 -- Vol. 91, no. 1 (1996), p. 14-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Barytocalcite from Příbram
Barytokalcit z Příbrami / Hyršl, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1995), s. 103
Zdroj: ČGS (UNM)
Barytokalcit ze Stříbra / Černý, Pavel, Veselovský, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 391-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou / Fišera, Milan, 1937-, Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Barytové formace Českého masívu / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 65-68, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Barytové žíly v Bohousové u Žamberka / Med, Luboš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 83-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Baryum phlogopite and kinoshitalite - bearing mineral assemblages of forsterite marbles from uranium deposit Rožná, Moldanubicum, western Moravia.
Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul / Dolníček, Zdeněk -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Č. 14 (2012), s. 77-81, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Basal Cambrian deposits at the Mileč hill near Skryje, on the Týřovický vrch hill and a new occurrence of Cambrian sediments southwest from Hřebečníky
The Basal Chotec Event in neritic sequences of the Prague Basin and the Graz Palaeozoic compared / Berkyová, S., Frýda, J., Hladil, Jindřich, Hubmann, B., Koptíková, Leona, Suttner, T. J. -- In: From Gondwana and Laurussia to Pangea: Dynamics of Oceans and Supercontinents. 20th International Senckenberg-Conference and 2nd Geinitz-Conference. Final Meeting of IGCP 497 and IGCP 499 : abstracts and programme -- S. 232-234
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Basal Choteč event in neritic sections of the Prague Basin and Graz Palaeozoic compared / Berkyová, Stanislava, Frýda, Jiří, Hladil, J., Hubmann, B., Koptíková, L., Suttner, Thomas -- In: From Gondwana and LAurussia to Pangea: Dynamics of Oceans and Supercontinents. 20th International Senckenberg-Conference and 2nd Geinitz -Conference. Finalmeeting of IGCP 499 and 497. Abstracts and Programmme -- ISBN 978-3-910006-39-3 -- 241
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Basal Choteč event in the Prague BAsin, Czech Republic: paleontological,geochemical and sedimentological approach / Berkyová, Stanislava, Frýda, Jiří -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc -- ISBN 978-80-904208 -- 67
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Basal Choteč Event in the Prague Basin, what do we really know? / Berkyová, Stanislava, Frýda, Jiří -- In: Devonian Terrestrial and Marine Environments from Continent to Shelf, Contributions -- ISBN 5-7692-0770-1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)