Listování
od 

Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie / Gilíková, H., Mikuláš, Radek, Vavrdová, Milada -- In: 5. paleontologická konference -- s. 37-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bazalt? Bazalt! / Fediuk, František, 1929- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 483-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidní diabas od Hostimi s náznaky krevelového zrudnění / Fiala, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 5 (1982), s. 173-185, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy / Fediuk, František, 1929-, Opletal, Mojmír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 169-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf) / Fediuk, František, 1929-, Opletal, Mojmír, Vavřín, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec) / Fediuk, František, 1929-, Klomínský, Josef, Mrázová, Štěpánka, Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 108-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty / Fediuk, Ferry, Klomínský, Josef, Mrázová, Štěpánka, Šalanský, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania / Hrnčář, Anton, Hruškovič, Samuel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 465-470
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry) / Arvensis, Milan, Caňo, František, Linkešová, Mária, Pitoňák, Pavel, Spišiak, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 339-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov / Ivanov, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 213-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu / Gregorovič, Ján, Novotný, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 4 (1982), s. 365-370
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno / Gadas, Petr, Gregerová, Miroslava, 1948-, Krmíček, Lukáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazický masiv San Juan del Río Coco / Dovolil, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu / Novák, Milan -- In: Acta Musei Moraviae Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu / Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 53-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic
Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic
BCF underground rock laboratory in Hungary - application of numerical methods to evaluation and interpretation of large scale in situ tests
Be-Nb-Ta granitic pegmatites - a new type of rare element mineralization in the Western Carpathians / Uher, Pavel -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 6 (1991), s. 331-339
Zdroj: ČGS (UNM)
The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity / Förster, Hans-Jürgen, 1948-, Rhede, Dieter -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 182, no. 3 (2006), p. 307-321
Zdroj: ČGS (UNM)