Listování
od 

Berriasian Stomiosphaerina proxima n. sp. (Stomiosphaeridae) from the central West Carpatian Paleogene basal breccias / Řehánek, Jan -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 6 (1987), p. 695-703
Zdroj: ČGS (UNM)
Berriasian to Albian dinocysts from the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic) / Skupien, Petr -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 29, no. 4-5 (1997), p. 354-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Bertrandit a další minerály Be / Cempírek, Jan, Cícha, Jaroslav, Všianský, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 48-53, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Bertrandit a další minerály Be / Cempírek, Jan, Cícha, Jaroslav, Všianský, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. Speciál (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Bertrandite and other minerals of Be
Beryl - nový minerál nízkotatranských pegmatitov / Janák, Marian, Pitoňák, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 3 (1983), s. 231-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát / Gargulák, Milan, Vanek, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 426
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl a jeho jihočeské výskyty / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 11-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl a příbuzné minerály / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl / Cícha, Jaroslav, Loun, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 44-47, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl-bearing pegmatite from the environs of Jakuszyce (Karkonosze Mts.)
Beryl-columbite pegmatite from Branná, Hrubý Jeseník Mts., Northern Moravia
Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova / Chládek, Štěpán, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 491-493
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník / Nepejchal, Miroslav, 1948-, Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek, Urbánek, Boris -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 113-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jesenník
Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jesenník / Nepejchal, Miroslav, Novák, Milan, Škoda, Radek, Urbánek, Boris -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 88 (2003), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia / Bačík, Peter, Chudík, Peter, Galiová, Michaela, Uher, Pavel, Vaculovič, Tomáš -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 55, no. 1 (2010), p. 69-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Beryl pegmatite near Žďár nad Sázavou
Beryl z Horské Kvildy na Šumavě / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 63
Zdroj: ČGS (UNM)