Listování
od 

Bezbarvé materiály napodobující diamant / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova / Vrána, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 263
Zdroj: ČGS (UNM)
Bezděčínské a Hodkovické skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 9 (1986), s. 551-552
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Beziehung des Böhmischen Paläobotanikers Kaspar Maria Graf Sternberg (1761-1834) zu Tirol / Schweizer, Claudia -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Nr. 65 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Beziehungen des variszischen Orogens zur osteuropäischen Tafel in Mitteleuropa / Dvořák, Jaroslav -- In: Wiss.-Techn. Inform.-Dienst -- Jg. 27, Nr. 1 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Beziehungen zwischen pleistozäner Archäologie und Stratigraphie (Abstrakt) / Valoch, Karel -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 175
Zdroj: ČGS (UNM)
Bezodpadová technologie při úpravě kaolínů a živců / Hanus, Václav -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 87-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Bezopasnosť postavok gaza stranom-členom Vyšechradskoj Gruppy i Pribaltiki
Bezpečnostní aspekty svorníkové výztuže / Šňupárek, Richard -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 4 (1996), s. 111-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Bezpečnostní kontrolní sledování skalních stěn v kvádrových pískovcích / Zvelebil, Jiří -- In: Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike -- s. 67-72
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů / Novotný, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 183-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich / Diakonowicz, Marcin -- In: Nafta-Gaz -- ISSN 0867-8871 -- Roč. 62, č. 11 (2006), s. 616-623
Zdroj: ČGS (UNM)
The Bi-Te mineral association from Župkov (the Vtáčnik Mts., Slovak Republic)
Bi-Te mineral association from Župkov (Vtáčnik Mts., Slovak Republic)
Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika) / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3/4 (2004), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika) / Černý, Petr, Litochleb, Jiří, 1948-, Ozdín, Daniel, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 36, č. 3-4 (2004), s. 303-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Bi-Te minerální asociace ze Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách.
Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách / Fojt, Bohuslav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 90, č. podzim (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách / Fojt, Bohuslav, 1929-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 99-107
Zdroj: ČGS (UNM)