Listování
od 

Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka / Hysek, Alois, Nevrlý, Miloslav, Sýkorová, Jarmila, Vonička, Pavel -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 127-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliographie der Arbeiten aus der Geschichte des Bergbaus in den Veröffentlichungen des NTM von dem Jahre 1987 bis zum Jahre 2001
Bibliographie der nicht publizierten naturwissenschaftlichen Forschungen im Gebiet von Liberec
The bibliography of Bohemian Karst Transactions (vol. 11-20)
Bibliography of czechoslovak geography in 1983
Bibliography of Český kras, volumes Nos. 21 (1995) to 30 (2004)
Bibliography of Hibschite, a Hydrogarnet of Grossular Type / Pertlik, Franz -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 15 (2003), p. 113-119
Zdroj: ČGS (UNM)
The bibliography of J. Kouřimský
Bibliography of members of the mineralogical-petrographical department at the National Museum
Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc. / Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 63, no. 2-4 (2007), p. 75-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Bibliography of prof. Z. Pouba in last 10 years
The bibliography of "Přírodovědecký sborník" journal
Bibliography of Quaternary literature on Cambodia, China, Indonesia, Laos People's Democratic Republic, Malaysia, the Philippines, the Republic of Korea, Thailand and Viet Nam / Dheeradilok, Phisit, Šibrava, Vladimír, Zigeng, Yang -- In: Mineral Resources Development Series -- ISSN 0082-8114 -- Vol. 62 (1993), s. 45-104
Zdroj: ČGS (UNM)
The bibliography of Vojen Ložek 1985-1995 / Cílek, Václav, jr. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 2 (1995), p. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Bidirectional and unidirectional fracture growth during hydrofracturing: Role of driving stress gradients / Dahm, Torsten, Fischer, Tomáš, Hainzl, Sebastian -- In: Journal of geophysical research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 115, č. B12322 (2010), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
"Biedaszyby" - illegal coal mines in Wałbrzych in Poland
"Biedaszyby" - nelegální uhelné doly v polském Wałbrzychu / Přibil, Martin -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 21-26, 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Biely kameň / Vítek, Jan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 66, č. 2 (1989), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Big-volume sampling and processing
The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001