Listování
od 

Bibliography of Quaternary literature on Cambodia, China, Indonesia, Laos People's Democratic Republic, Malaysia, the Philippines, the Republic of Korea, Thailand and Viet Nam / Dheeradilok, Phisit, Šibrava, Vladimír, Zigeng, Yang -- In: Mineral Resources Development Series -- ISSN 0082-8114 -- Vol. 62 (1993), s. 45-104
Zdroj: ČGS (UNM)
The bibliography of Vojen Ložek 1985-1995 / Cílek, Václav, jr. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 2 (1995), p. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Bidirectional and unidirectional fracture growth during hydrofracturing: Role of driving stress gradients / Dahm, Torsten, Fischer, Tomáš, Hainzl, Sebastian -- In: Journal of geophysical research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 115, č. B12322 (2010), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
"Biedaszyby" - illegal coal mines in Wałbrzych in Poland
"Biedaszyby" - nelegální uhelné doly v polském Wałbrzychu / Přibil, Martin -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 21-26, 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Biely kameň / Vítek, Jan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 66, č. 2 (1989), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Big-volume sampling and processing
The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001
Biharian micromammalian faunal assemblages in Koněprusy caves (Czech Republic): review and new data / Čermák, Stanislav, Fejfar, O., Horáček, I., Wagner, Jan -- In: 15th International Cave Bear Symposium : abstract book -- S. 47-47
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka / Vaněk, Stanislav, 1952- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 6 (2006), s. 338-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Bilance fosforu ve vodárenské nádrži Římov / Fuka, Zdeněk, Jindra, Jan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 6 (1989), s. 159-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995 / Lanková, Soňa -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 3 (1989), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve / Bezuško, Petr, Martinec, Petr -- In: 2. mezinárodní konference Netradiční metody využití ložisek -- s. 82-90
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Bilance obyvatelstva mikroregionů Žamberku a Králík. / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Konferencija Kłodzko-Orlicka 2007 -- S. 163-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování / Olmer, Miroslav, Prchalová, Hana -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 21 (2001), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000 / Forejt, Karel, Hanslík, Eduard, Jahn, Karel, Jusko, Jiří, Medek, Jiří, Rieder, Mark, Šimonek, Pavel, Vondrák, Ladislav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 3 (2001), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky / Kliment, Zdeněk -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 105, č. 3 (2000), s. 255-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Bilance těžkých kovů a kritické zátěže na místech integrovaného monitoringu ICP
Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 7-8; 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin / Starý, Jaromír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 328-332
Zdroj: ČGS (UNM)