Listování
od 

Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic) / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Holcová, Katarina, Kroh, Andreas, Nehyba, Slavomír, Zágoršek, Kamil -- In: Acta Naturalia de "L Ateneo Parmense -- ISSN 0004-654X -- Roč. 45, č. 1/4 (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF -- NM
Bio-events in the Middle Miocene (Badenian) sediments from Přemyslovice and Hluchov (Carpathian Foredeep, Czech Republic) / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Hrabovský, Juraj, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla, Zágoršek, Kamil -- In: příloha Geovestnik časopisu Mineralia Slovaca -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: TOP 2013 : Technika ochrany prostredia : 11.-13. jún 2013, Častá - Papiernička -- S. 83-88
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Bioaccumulation of gold in macrofungi and ectomycorrhizae from the vicinity of the Mokrsko gold deposit, Czech Republic / Borovička, Jan, Dunn, C.E., Gryndler, Milan, Jelínek, Emil, Mihaljevič, Martin, Rohošková, Marcela, Rohovec, Jan, Řanda, Zdeněk -- In: Soil Biology and Biochemistry -- ISSN 0038-0717 -- Roč. 42, č. 1 (2010), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bioaccumulation of heavy metals and radionuclides in freshwater sponges and sediments in the Mohelno reservoir influenced by operation of the Dukovany nuclear power plant
Bioaccumulation of silver in ectomycorrhizal and saprobic macrofungi from pristine and polluted areas / Borovička, Jan, Cajthaml, Tomáš, Dunn, C.E., Gryndler, Milan, Kotrba, Pavel, Mihaljevič, Martin, Rohovec, Jan, Řanda, Zdeněk, Stijve, Tjakko -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 408, č. 13 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bioakumulace kovů a dočišťování vod baktériemi, houbami a řasami / Borovec, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 375-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany / Dvořák, Petr, Kočková, Eva, Mlejnek, Petr, Žáková, Zdeňka -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 2 (2006), s. 85-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 1 (2010), s. 64-65
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bioavailability of lead and cadmium in soils artificially contaminated with smelter fly ash / Ettler, Vojtěch, Komárek, Michael, Száková, Jiřina, Šebek, Ondřej, Tlustoš, Pavel -- In: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology -- ISSN 0007-4861 -- Roč. 83, č. 2 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia
Biobligrafie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1 / Opravil, Emanuel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 3 (1996), s. 265-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Biochemical Decomposition of Aliphatic Chlorinated Hydrocarbons - the Practical Experience
Biochemical tracers in fossile matter
Biochemické značkovače ve fosilních materiálech / Stejskal, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 380-383
Zdroj: ČGS (UNM)
Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe / Tylš, Michal -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 6-7 (1995), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Biocompatibility of C-C composites covered with PyC and p-HEMA / Balík, Karel, Burešová, Margit, Hulejová, H., Machovič, V., Novotná, M., Pešáková, V., Sochor, M. -- In: Engineering of Biomaterials -- č. 20 (2002), s. 3-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biocompatibility of C-C Composites Covered with PyC and pHEMA / Balík, Karel, Burešová, M., Machovič, V., Pešáková, V., Sochor, M. -- In: Engineering of Biomaterials -- Roč. 5, č. 20 (2002), s. 3-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biocompatibility optimization of fabric composites by calcium phosphates / Balík, Karel, Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš -- In: Experimental Stress Analysis 2009, Proceedings. 47 -- S. 28-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biocompatible Material Testing / Balík, Karel, Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš, Tichý, P. -- In: Proceedings of the 19th Danubia-Adria Symposium -- s. 50-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH