Listování
od 

Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 1 (2010), s. 64-65
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bioavailability of lead and cadmium in soils artificially contaminated with smelter fly ash / Ettler, Vojtěch, Komárek, Michael, Száková, Jiřina, Šebek, Ondřej, Tlustoš, Pavel -- In: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology -- ISSN 0007-4861 -- Roč. 83, č. 2 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia
Biobligrafie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1 / Opravil, Emanuel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 3 (1996), s. 265-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Biochemical Decomposition of Aliphatic Chlorinated Hydrocarbons - the Practical Experience
Biochemical tracers in fossile matter
Biochemické značkovače ve fosilních materiálech / Stejskal, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 380-383
Zdroj: ČGS (UNM)
Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe / Tylš, Michal -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 6-7 (1995), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Biocompatibility of C-C composites covered with PyC and p-HEMA / Balík, Karel, Burešová, Margit, Hulejová, H., Machovič, V., Novotná, M., Pešáková, V., Sochor, M. -- In: Engineering of Biomaterials -- č. 20 (2002), s. 3-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biocompatibility of C-C Composites Covered with PyC and pHEMA / Balík, Karel, Burešová, M., Machovič, V., Pešáková, V., Sochor, M. -- In: Engineering of Biomaterials -- Roč. 5, č. 20 (2002), s. 3-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biocompatibility optimization of fabric composites by calcium phosphates / Balík, Karel, Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš -- In: Experimental Stress Analysis 2009, Proceedings. 47 -- S. 28-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biocompatible Material Testing / Balík, Karel, Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš, Tichý, P. -- In: Proceedings of the 19th Danubia-Adria Symposium -- s. 50-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Nezvalová, Lucie, Pertile, Eva, 1961- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2010), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi / Čížek, Jiří, Marek, Miroslav, Musil, Petr, Žák, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 269-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách / Franke, Milan, Vučka, Petr -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 2 (1995), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska / Pinka, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 313-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodegradation of chlorinated aliphatic hydrocarbons from ground-water; pilot field testing, laboratory experiments
Biodegradation of oil contamination of groundwater on the Motorlet locality near Stará Boleslav
Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments
Biodegradation von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Sedimenten