Listování
od 

Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Nezvalová, Lucie, Pertile, Eva, 1961- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2010), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi / Čížek, Jiří, Marek, Miroslav, Musil, Petr, Žák, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 269-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách / Franke, Milan, Vučka, Petr -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 2 (1995), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska / Pinka, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 313-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodegradation of chlorinated aliphatic hydrocarbons from ground-water; pilot field testing, laboratory experiments
Biodegradation of oil contamination of groundwater on the Motorlet locality near Stará Boleslav
Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments
Biodegradation von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Sedimenten
Biodegraded petrogenetic substances in billlabong sediments as evidenced by molecular fossils / Bábek, Ondřej, Boháček, Zbyněk, Franců, Eva, Franců, Juraj, Hilscherová, Klára -- In: THE BOOK OF ABSTRACTS, The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC7 -- ISBN 80-214-3320-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Biodegraded petrogenic substances in Billabong sediment as evidenced by molecular fossils / Bábek, Ondřej, Boháček, Zbyněk, Franců, Eva, Franců, Juraj, Hilscherová, Klára -- In: The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC -- ISBN 80-214-3320-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biodiversity of culturable procaryotes from the Hranice abyss and the role of microorganisms in carbonate speleothemes forming
Biodiversity of Ordovician in Barrandian area (Bohemian Massif) / Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr, Marek, Jaroslav, 1946- -- In: PaleoBios -- ISSN 0031-0298 -- Vol. 21, 2-2nd Suppl. (2001), p. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodiversity of terrestrial ecosystems in the context of global change
Biodiverzita a geodiverzita / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 7 (2005), s. 195-200
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biodiverzita a geodiverzita / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 7 (2005), s. 195-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 2 (2000), s. 97-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita. Bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 2 (2000), s. 97-98
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí / Geršl, Milan, Kosina, Marcel, Nováková, Dana, Sedláček, Ivo, 1958-, Travěnec, Fraňo -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 86-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém / Geršl, Milan, Kosina, Marcel, Nováková, Dana, Sedláček, Ivo, Travěnec, Fraňo -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biodiverzita makromycetů na dolomitických mramorech ve středním Posázaví / Borovička, Jan -- In: Česko-slovenská vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009 : abstrakty -- S. 12-13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ