Listování
od 

Biogeochemical fluxes of manganese in a Central - Bohemian forested catchment on granite bedrock / Burian, Miloš, Fottová, D., Kvídová, Olga, Martínek, Jaroslav, Minařík, Luděk, Skřivan, Petr -- In: Journal of Conference Abstracts -- ISSN 1362-0886 -- Roč. 2, č. 2 (1997), s. 300
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock / Burian, Miloš, Fottová, Daniela, Kvídová, Olga, Martínek, Jaroslav, 1972-, Minařík, Luděk, Skřivan, Petr -- In: Journal of conference abstracts -- ISSN 1362-0886 -- Vol. 2, no. 2 (1997), p. 300
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemical indication of anomalous metal contents in soil from areas affected by ore and coal mining. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Biogeochemical methods and geobotany / Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan -- In: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. Special Publication -- ISBN 80-7075-357-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biogeochemical methods and geobotany / Kříbek, Bohdan, 1946-, Pašava, Jan -- In: Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications -- ISBN 80-7075-357-9 -- s. 53-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemical monitoring of small catchments
Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project / Novák, Martin, 1959-, Wieder, R. Kelman -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 709-712
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemical prospecting of gold mineralization at the Psí hory area
A biogeochemical reflection of varied anthropogenous sediment and interaction of metals with its organic component [brown coal district]. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře / Barnet, Ivan, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Lukeš, Petr, Malec, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí / Doušová, B., Kvídová, Olga, Lellák, J. -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 59-63
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí / Doušová, Barbora, Kvídová, Olga, Lellák, Jan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor / Buriánková, Dana -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír) / Gulka, M., Lellák, Jan, Machovič, Vladimír, Minařík, Luděk, Šebestová, Eva -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemické porovnání dvou dobře pufrovaných povodí s různým průběhem kyselé atmosférické depozice. Shanley, J.B., Krám, P., Hruška, J., Bullen, T.D.
Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer / Sedliský, David, Veselý, Josef -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 89-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemický monitoring malých povodí / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemie lesních ekosystémů
Biogeochemie manganu ve středočeském povodí
Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Minocha, Rakesh, Oulehle, Filip, Shanley, James, Štědrá, Veronika -- In: Sixth International Conference on Serpentine Ecology, 69-70 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)