Listování
od 

Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor / Buriánková, Dana -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír) / Gulka, M., Lellák, Jan, Machovič, Vladimír, Minařík, Luděk, Šebestová, Eva -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemické porovnání dvou dobře pufrovaných povodí s různým průběhem kyselé atmosférické depozice. Shanley, J.B., Krám, P., Hruška, J., Bullen, T.D.
Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer / Sedliský, David, Veselý, Josef -- In: Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004 -- S. 89-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemický monitoring malých povodí / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemie lesních ekosystémů
Biogeochemie manganu ve středočeském povodí
Biogeochemistry of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Minocha, Rakesh, Oulehle, Filip, Shanley, James, Štědrá, Veronika -- In: Sixth International Conference on Serpentine Ecology, 69-70 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids / Driscoll, Charles T., Hruška, Jakub, Johnson, Chris E., Krám, Pavel, 1960-, Wenner, Brian S. -- In: Acid Reign '95 - Abstract Book -- s. 236
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids / Driscoll, Charles T., Hruška, Jakub, 1964-, Johnson, C. E., Krám, Pavel -- In: Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 3, Soil acidification, Forest damages, Direct effects on vegetation, Acidification and climate change, Effect to natural ecosystems, Ecosystem experiments, Recovery from acidification, Groundwater acidification -- ISBN 0-7923-3969-X -- s. 1831-1836
Zdroj: ČGS (UNM)
The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic / Driscoll, Charles T., Hruška, Jakub, Johnson, Chris E., Krám, Pavel, 1960-, Wenner, Brian S. -- In: Biogeochemistry -- ISSN 0168-2563 -- Vol. 37, no. 2 (1997), p. 173-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemistry of beryllium in a forested catchment, Czech Republic / Filippi, Michal, Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr, Vach, Marek -- In: 6th International Symposium on Environmental Geochemistry. Final Programme & Book of Abstracts -- s. 94
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogeochemistry of beryllium in an experimental forested landscape of the Lesní potok catchment in Central Bohemia, Czech Republic / Burian, M., Dobešová, Irena, Fottová, Daniela, Kvídová, O., Martínek, J., Minařík, L., Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr, Žigová, A. -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic / Burian, Miloš, Dobešová, Irena, Fottová, D., Kvídová, Olga, Martínek, Jaroslav, Minařík, Luděk, Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr, Žigová, Anna -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 12, - (2000), s. 41-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic / Burian, Miloš, Dobešová, Irena, Fottová, Daniela, Kvídová, Olga, Martínek, Jaroslav, Minařík, Luděk, Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr, Žigová, Anna -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 12 (2000), s. 41-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemistry of forest catchments in the Czech Republic with contrasting lithology under conditions of acidic deposition in 1992-2001 / Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- In: EOS, Transactions of American Geophysical Union -- ISBN 0096-3941 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology / Driscoll, Ch. T., Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment -- s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemistry of forested ecosystem - Selected papers from BIOGEOMON, the 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour, held at the University of California, Santa Cruz, on June 25-30, 2006 (Variant.)
Biogeochemistry of Rivers in Tropical South and Southeast Asia (Variant.)
Biogeochemistry of Small Catchments (1990 : Most, Česká republika) (Variant.)