Listování
od 

Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic / Burian, Miloš, Dobešová, Irena, Fottová, Daniela, Kvídová, Olga, Martínek, Jaroslav, Minařík, Luděk, Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr, Žigová, Anna -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 12 (2000), s. 41-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemistry of forest catchments in the Czech Republic with contrasting lithology under conditions of acidic deposition in 1992-2001 / Hruška, Jakub, Krám, Pavel -- In: EOS, Transactions of American Geophysical Union -- ISBN 0096-3941 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology / Driscoll, Ch. T., Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment -- s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemistry of forested ecosystem - Selected papers from BIOGEOMON, the 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour, held at the University of California, Santa Cruz, on June 25-30, 2006 (Variant.)
Biogeochemistry of Rivers in Tropical South and Southeast Asia (Variant.)
Biogeochemistry of Small Catchments (1990 : Most, Česká republika) (Variant.)
Biogeochemistry of small catchments / Moldan, Bedřich -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 276-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemistry of the Transition Elements in a Forested Landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock / Bendl, J., Minařík, Luděk, Skřivan, Petr, Žigová, Anna -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 12, - (2000), s. 7-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock / Bendl, Jiří, Minařík, Luděk, Skřivan, Petr, Žigová, Anna -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 12 (2000), p. 7-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals / Doušová, Barbora, Kvídová, Olga, Laciok, Aleš, Lellák, Jan -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Krajinné plánování a ekologie krajiny -- S. 18-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biogeografické a geobiocenologické aspekty vlivů hlubinného hornictví na přírodu a krajinu Ostravska
Biogeografické členění brdské oblasti na podkladě měkkýšů / Ložek, Vojen -- In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany -- s. 116-119
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník. 1 -- s. 24-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí / Lacina, Jan -- In: Strategie obnovy hornické krajiny -- s. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biogeografický význam labských pískovců / Ložek, Vojen -- In: Sborník České geografické společnosti -- s. 203-209
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biogeografický význam Labských pískovců / Ložek, Vojen -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 3 (1995), s. 203-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region / Koutecký, Tomáš, Lacina, Jan, 1944- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 13, no. 2 (2005), p. 34-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Biogeographical and geobiocoenological aspects of impacts of deep mining to the nature and landscape of Ostrava vicinity / Koutecký, T., Lacina, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 13, č. 2 (2005), s. 34-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biogeographical distribution patterns in MId- and Late Palaeozoic Conocardioida (Mollusca: Rostroconchia) / Amler, Michael R. W., Rogalla, Nicole S. -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 242 (2003), s. 51-69
Zdroj: ČGS (UNM)