Listování
od 

Biographical notes on some Bohemian and Moravian coral specialists / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: 6. International Symposium of Fossil Cnidaria including Archaeocyatha and Porifera -- s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Biohydrometallurgical methods of extraction pretreatment of arsenopyrite in the industrial processing of refractory gold-bearing ores
The biohydrometallurgical methods of leaching of arsenopyrite during industrial processing of refractory gold-bearing ores
Biohydrometallurgy IV (Variant.)
Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud / Pertoldová, Jaroslava, Vacek, V. -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 41, č. 10 (1999), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud / Pertoldová, Jaroslava, Vacek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 10 (1999), s. 3-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration based on collagen, gelatin, polyamide and hydroxyapatite / Balík, Karel, Hrušková, Daniela, Sedláček, R., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šupová, Monika -- In: Engineering of Biomaterials -- Roč. 12, 89-91 (2009), s. 13-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration with gelatin nanofibres / Hrušková, Daniela, Sucharda, Zbyněk, Svobodová, J., Šupová, Monika -- In: Nanofibers for the 3rd millennium - Nano for lifeTM -- S. 99-103
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biologic degradation of aragonite in the Zbrašov aragonite caves
The biological activity of soil and leaching of the inorganic forms of nitrogen into grounwaters / Löbl, František, Štiková, A., Wagnerová, V. -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2) -- s. 227-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Biological and biomechanical properties of the carbon composite and polyethylene implant materials / Adam, M., Balík, Karel, Hruška, J., Hulejová, H., Pešáková, V., Petrtýl, M., Smetana Jr., K. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- Roč. 14, č. 14 (2003), s. 531-537
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological and geological chronometers differ
Biological Diversity of Non-metric Traits in the Great Moravian Population - the Comparison of the Mikulčice Power Centre and its Hinterland. / Dobisíková, Miluše, Stránská, Petra, Velemínská, Jana, Velemínský, Petr (2008) -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. -- ISBN 978-80-86023-74-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Biological Evaluation of Polydimethylsiloxane Modified by Calcium Phosphate Nanoparticles for Potential Application in Spine Surgery / Bačáková, Lucie, Balík, Karel, Filová, Elena, Havlíková, Jana, Martynková, G.S., Rýglová, Šárka, Smetana, K., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šupová, Monika -- In: Science of Advanced Materials -- Roč. 5, č. 5 (2013), s. 484-493
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological fixation of carbon-carbon pyrolytic composites covered with collagen-proteoglycan copolymers / Adam, M., Balík, Karel, Danešová, J., Hruška, J., Pešáková, V., Petrtýl, M. -- In: Proceedings of 17th Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies -- s. 17
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological monitoring of the Odra River Basin
Biological properties of the intervertebral cages made of titanium constaining a carbon-carbon composite covered with different polymers / Balík, Karel, Hulejová, H., Pešáková, V., Smetana, K., Sochor, M. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- Roč. 16, č. 2 (2005), s. 143-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological protection of groudwater from nitrate polliution / Stibral, Jiří -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2) -- s. 335-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Biological stability of water - BDOC
Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice) / Geršl, Milan, Novák, Martin, 1959- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)