Listování
od 

Bioinspired nanocomposite structures for bone tissue regeneration with gelatin nanofibres / Hrušková, Daniela, Sucharda, Zbyněk, Svobodová, J., Šupová, Monika -- In: Nanofibers for the 3rd millennium - Nano for lifeTM -- S. 99-103
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biologic degradation of aragonite in the Zbrašov aragonite caves
The biological activity of soil and leaching of the inorganic forms of nitrogen into grounwaters / Löbl, František, Štiková, A., Wagnerová, V. -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2) -- s. 227-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Biological and biomechanical properties of the carbon composite and polyethylene implant materials / Adam, M., Balík, Karel, Hruška, J., Hulejová, H., Pešáková, V., Petrtýl, M., Smetana Jr., K. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- Roč. 14, č. 14 (2003), s. 531-537
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological and geological chronometers differ
Biological Diversity of Non-metric Traits in the Great Moravian Population - the Comparison of the Mikulčice Power Centre and its Hinterland. / Dobisíková, Miluše, Stránská, Petra, Velemínská, Jana, Velemínský, Petr (2008) -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. -- ISBN 978-80-86023-74-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Biological Evaluation of Polydimethylsiloxane Modified by Calcium Phosphate Nanoparticles for Potential Application in Spine Surgery / Bačáková, Lucie, Balík, Karel, Filová, Elena, Havlíková, Jana, Martynková, G.S., Rýglová, Šárka, Smetana, K., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šupová, Monika -- In: Science of Advanced Materials -- Roč. 5, č. 5 (2013), s. 484-493
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological fixation of carbon-carbon pyrolytic composites covered with collagen-proteoglycan copolymers / Adam, M., Balík, Karel, Danešová, J., Hruška, J., Pešáková, V., Petrtýl, M. -- In: Proceedings of 17th Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies -- s. 17
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological monitoring of the Odra River Basin
Biological properties of the intervertebral cages made of titanium constaining a carbon-carbon composite covered with different polymers / Balík, Karel, Hulejová, H., Pešáková, V., Smetana, K., Sochor, M. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- Roč. 16, č. 2 (2005), s. 143-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological protection of groudwater from nitrate polliution / Stibral, Jiří -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2) -- s. 335-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Biological stability of water - BDOC
Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice) / Geršl, Milan, Novák, Martin, 1959- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí / Janda, Václav, Rudovský, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 7 (1989), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie) / Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Nyambe, Imasiku -- In: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo -- ISSN 0372-9508 -- Č. 287 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biologická stabilita vody - BDOC / Grünwald, Alexander, 1938-, Němcová, Martina, Schejbal, Petr, 1965-, Strnadová, Nina, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 7 (2003), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice / Kratochvíl, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 3 (1989), s. 384-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii / , , Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biologický způsob omezení prašnosti odkališť / Podhajský, Miroslav -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 282-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Biom stepí: Severopanonské stepi / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- -, č. 17 (2006), s. 2-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG