Listování
od 

Biological fixation of carbon-carbon pyrolytic composites covered with collagen-proteoglycan copolymers / Adam, M., Balík, Karel, Danešová, J., Hruška, J., Pešáková, V., Petrtýl, M. -- In: Proceedings of 17th Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies -- s. 17
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological monitoring of the Odra River Basin
Biological properties of the intervertebral cages made of titanium constaining a carbon-carbon composite covered with different polymers / Balík, Karel, Hulejová, H., Pešáková, V., Smetana, K., Sochor, M. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- Roč. 16, č. 2 (2005), s. 143-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biological protection of groudwater from nitrate polliution / Stibral, Jiří -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2) -- s. 335-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Biological stability of water - BDOC
Biologická degradace aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice) / Geršl, Milan, Novák, Martin, 1959- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí / Janda, Václav, Rudovský, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 7 (1989), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie) / Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Nyambe, Imasiku -- In: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo -- ISSN 0372-9508 -- Č. 287 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biologická stabilita vody - BDOC / Grünwald, Alexander, 1938-, Němcová, Martina, Schejbal, Petr, 1965-, Strnadová, Nina, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 7 (2003), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice / Kratochvíl, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 3 (1989), s. 384-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii / , , Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biologický způsob omezení prašnosti odkališť / Podhajský, Miroslav -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 282-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Biom stepí: Severopanonské stepi / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- -, č. 17 (2006), s. 2-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic / Peters, Kenneth E., Picha, Frank J. -- In: Petroleum geoscience -- ISSN 1354-0793 -- Vol. 4 (1998), s. 289-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomarkers from the Taxodiaceous conifer Sphenolepis pecinovensis Kvaček and resin from Bohemian Cenomanian / Goth, Kurt, Kvaček, Jiří, 1937-, Otto, Angelika -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. Suppl. 2 (1999), p. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip -- In: Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON, Conference Programme and Abstracts -- ISBN 978-951-40-2177-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biomaterials based on polysiloxanes and glass bibers / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Engineering of Biomaterials -- -, 47-53 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical and biological properties of the implant material carbon-carbon composite covered with pyrolytic carbon / Adam, M., Balík, Karel, Klézl, Z., Pešáková, V. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- Roč. 11, č. 11 (2000), s. 793-798
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical and Biological Propetries of the Implant Material Carbon-Carbon Composite Covered with Pyrolytic Carbon / Adam, M., Balík, Karel, Klézl, M., Pešáková, V. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- č. 11 (2000), s. 793-798
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical properties of porous composites based on glass and polysiloxane / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: IFMBE proceedings -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH