Listování
od 

Biologická stabilita vody - BDOC / Grünwald, Alexander, 1938-, Němcová, Martina, Schejbal, Petr, 1965-, Strnadová, Nina, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 7 (2003), s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice / Kratochvíl, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 3 (1989), s. 384-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii / , , Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biologický způsob omezení prašnosti odkališť / Podhajský, Miroslav -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 282-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Biom stepí: Severopanonské stepi / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- -, č. 17 (2006), s. 2-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic / Peters, Kenneth E., Picha, Frank J. -- In: Petroleum geoscience -- ISSN 1354-0793 -- Vol. 4 (1998), s. 289-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomarkers from the Taxodiaceous conifer Sphenolepis pecinovensis Kvaček and resin from Bohemian Cenomanian / Goth, Kurt, Kvaček, Jiří, 1937-, Otto, Angelika -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. Suppl. 2 (1999), p. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip -- In: Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON, Conference Programme and Abstracts -- ISBN 978-951-40-2177-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biomaterials based on polysiloxanes and glass bibers / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Engineering of Biomaterials -- -, 47-53 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical and biological properties of the implant material carbon-carbon composite covered with pyrolytic carbon / Adam, M., Balík, Karel, Klézl, Z., Pešáková, V. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- Roč. 11, č. 11 (2000), s. 793-798
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical and Biological Propetries of the Implant Material Carbon-Carbon Composite Covered with Pyrolytic Carbon / Adam, M., Balík, Karel, Klézl, M., Pešáková, V. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- č. 11 (2000), s. 793-798
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical properties of porous composites based on glass and polysiloxane / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: IFMBE proceedings -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanics of Flecture Contractures Treatment / Jíra, J., Jírová, J., Kolář, František, Richtr, M. -- In: 12th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics -- s. 23-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biometric analysis of opercula of Oboedalites oboediens Marek, 1981 (Hyolitha; Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area, Czech Republic) / Valent, Martin -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 49, no. 3-4 (2004), p. 95-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometric analysis of Praeactinocamax plenus (Blainv.) from the Bohemian Cretaceous Basin / Košťák, Martin, 1971-, Pavliš, Walter -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 41, no. 1 (1997), p. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometric evaluation of Oligocene and Miocene associations of planktonic foraminifers of the West Carpathians
Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects / Šutovská, Katarína -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 14 (1990), p. 57-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes / Fordinál, Klement -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 15 (1991), p. 57-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrical studies of Marginotruncana marginata(Reuss) from the Bohemian Cretaceous Basin (Czechoslovakia) / Štemproková-Jírová, Dana -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 67, no. 3 (1992), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrická analýza víček druhu Oboedalites oboediens Marek, 1981 (Hyolitha; střední kambrium, skryjsko-týřovická pánev, barrandienská oblast, Česká republika)