Listování
od 

Biomaterials based on polysiloxanes and glass bibers / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Engineering of Biomaterials -- -, 47-53 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical and biological properties of the implant material carbon-carbon composite covered with pyrolytic carbon / Adam, M., Balík, Karel, Klézl, Z., Pešáková, V. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- Roč. 11, č. 11 (2000), s. 793-798
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical and Biological Propetries of the Implant Material Carbon-Carbon Composite Covered with Pyrolytic Carbon / Adam, M., Balík, Karel, Klézl, M., Pešáková, V. -- In: Journal of Materials Science-Materials in Medicine -- č. 11 (2000), s. 793-798
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanical properties of porous composites based on glass and polysiloxane / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sedláček, R., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: IFMBE proceedings -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biomechanics of Flecture Contractures Treatment / Jíra, J., Jírová, J., Kolář, František, Richtr, M. -- In: 12th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics -- s. 23-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biometric analysis of opercula of Oboedalites oboediens Marek, 1981 (Hyolitha; Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area, Czech Republic) / Valent, Martin -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 49, no. 3-4 (2004), p. 95-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometric analysis of Praeactinocamax plenus (Blainv.) from the Bohemian Cretaceous Basin / Košťák, Martin, 1971-, Pavliš, Walter -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 41, no. 1 (1997), p. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometric evaluation of Oligocene and Miocene associations of planktonic foraminifers of the West Carpathians
Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects / Šutovská, Katarína -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 14 (1990), p. 57-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes / Fordinál, Klement -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 15 (1991), p. 57-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrical studies of Marginotruncana marginata(Reuss) from the Bohemian Cretaceous Basin (Czechoslovakia) / Štemproková-Jírová, Dana -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 67, no. 3 (1992), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrická analýza víček druhu Oboedalites oboediens Marek, 1981 (Hyolitha; střední kambrium, skryjsko-týřovická pánev, barrandienská oblast, Česká republika)
Biometrické charakteristiky diskolitov Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970 z egeru jv. části Rimavskej kotliny; paleoekologické a taxonomické aspekty
Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát / Šutovská, Katarína -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 53-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrie a morfologie semen druhů Stratiotes kaltennordheimensis a S. tuberculatus ze středoevropského neogénu
Biometrie und Morphologie der Samen von Stratiotes Kaltennordheimensis und S. tuberculatus aus dem mitteleuropäischen Neogen / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Sborník geologických věd. Paleontologie -- ISSN 0036-5297 -- Roč. 30 (1989), s. 159-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrija i morfologija semjan vidov Stratiotes kaltennordheimensis i S. tuberculatus iz neogena srednej Jevropy
Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005 / Hellebrandová, Kateřina, Uhlířová, Hana -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/2 (2007), s. 517-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině / Hrádek, Mojmír -- In: Documenta geonica 2005 -- S. 76-94
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biomonitoring of cadmium in the forest environment of the Krkonoše National Park in the connection to the food chain. Results from 1998-2005