Listování
od 

Biometric analysis of Praeactinocamax plenus (Blainv.) from the Bohemian Cretaceous Basin / Košťák, Martin, 1971-, Pavliš, Walter -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 41, no. 1 (1997), p. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometric evaluation of Oligocene and Miocene associations of planktonic foraminifers of the West Carpathians
Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects / Šutovská, Katarína -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 14 (1990), p. 57-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes / Fordinál, Klement -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 15 (1991), p. 57-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrical studies of Marginotruncana marginata(Reuss) from the Bohemian Cretaceous Basin (Czechoslovakia) / Štemproková-Jírová, Dana -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 67, no. 3 (1992), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrická analýza víček druhu Oboedalites oboediens Marek, 1981 (Hyolitha; střední kambrium, skryjsko-týřovická pánev, barrandienská oblast, Česká republika)
Biometrické charakteristiky diskolitov Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970 z egeru jv. části Rimavskej kotliny; paleoekologické a taxonomické aspekty
Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát / Šutovská, Katarína -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 53-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrie a morfologie semen druhů Stratiotes kaltennordheimensis a S. tuberculatus ze středoevropského neogénu
Biometrie und Morphologie der Samen von Stratiotes Kaltennordheimensis und S. tuberculatus aus dem mitteleuropäischen Neogen / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Sborník geologických věd. Paleontologie -- ISSN 0036-5297 -- Roč. 30 (1989), s. 159-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrija i morfologija semjan vidov Stratiotes kaltennordheimensis i S. tuberculatus iz neogena srednej Jevropy
Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005 / Hellebrandová, Kateřina, Uhlířová, Hana -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/2 (2007), s. 517-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině / Hrádek, Mojmír -- In: Documenta geonica 2005 -- S. 76-94
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biomonitoring of cadmium in the forest environment of the Krkonoše National Park in the connection to the food chain. Results from 1998-2005
Biomonitoring of selected components of the River Elbe ecosystem - results of the period 19993-96-99
Biomonitoring of trace elements, PCBs, OCP in the river ecosystems in the Czech Republic
Biomonitoring říčního systému povodí Odry / Chovancová, I., Komínek, A., Lazecký, P. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 98-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR / Liška, Marek -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 2 (2005), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999 / Fuksa, Josef K. -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 3 (2001), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem / Dvořák, Petr, Klusáček, P., Martinát, S., Melníková, V., Navrátil, J., Van der Horst, D. -- In: XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků -- S. 287-296
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG