Listování
od 

Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát / Šutovská, Katarína -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 53-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrie a morfologie semen druhů Stratiotes kaltennordheimensis a S. tuberculatus ze středoevropského neogénu
Biometrie und Morphologie der Samen von Stratiotes Kaltennordheimensis und S. tuberculatus aus dem mitteleuropäischen Neogen / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Sborník geologických věd. Paleontologie -- ISSN 0036-5297 -- Roč. 30 (1989), s. 159-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Biometrija i morfologija semjan vidov Stratiotes kaltennordheimensis i S. tuberculatus iz neogena srednej Jevropy
Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005 / Hellebrandová, Kateřina, Uhlířová, Hana -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/2 (2007), s. 517-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině / Hrádek, Mojmír -- In: Documenta geonica 2005 -- S. 76-94
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Biomonitoring of cadmium in the forest environment of the Krkonoše National Park in the connection to the food chain. Results from 1998-2005
Biomonitoring of selected components of the River Elbe ecosystem - results of the period 19993-96-99
Biomonitoring of trace elements, PCBs, OCP in the river ecosystems in the Czech Republic
Biomonitoring říčního systému povodí Odry / Chovancová, I., Komínek, A., Lazecký, P. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 98-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR / Liška, Marek -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 2 (2005), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999 / Fuksa, Josef K. -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 3 (2001), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem / Dvořák, Petr, Klusáček, P., Martinát, S., Melníková, V., Navrátil, J., Van der Horst, D. -- In: XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků -- S. 287-296
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Bioshale: hledání udržitelného využívání rud v černých břidlicích za pomoci biotechnologie
Bioshale project: search for a sustainable way of exploiting black shale ores using biotechnology / d'Hugues, P., Farbiszewska, T., Glombitza, F., Grotowski, A., Groudev, S., Johnson, B., Langwaldt, J., Loukola-Ruskeeniemi, K., Luszczkiewicz, A., Norris, P., Palma, J., Pašava, Jan, Sadowski, Z., Sklodowska, A. -- In: Biohydrometallury: from the single cell to the environment -- ISBN 978-0-87849-452-1 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy) / Borza, Vladimír, Michalík, Jozef, Vašíček, Zdeněk -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 97 (1993), s. 105-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky) / Buček, Stanislav, Jendrejáková, Otília, Masaryk, Peter, Papšová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 434
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry / Snopková, Paulína -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 153-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafia príbelských vrstiev / Šútovská, Katarína, Zlinská, Adriena -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 245-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafia slabometamorfovaných sedimentov v oblasti Jasenia / Planderová, Eva, 1932-1992 -- In: Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách -- s. 55-56, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)