Listování
od 

Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 83-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafičeskaja korreljacija nižnemelovych otloženij Gruzii i Zapadnych Karpat po foraminiferam / Cirekidze, L. R., Salaj, Jozef -- In: Sravnitelnaja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat -- s. 39-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafičeskoje sopostavlenije goteriva i barrema Gruzii i Zapadnych Karpat / Gašpariková, Viera, Kakabadze, M. V., Vašíček, Zdeněk -- In: Sravnitelnaja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat -- s. 7-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafičeskoje sopostavlenije verchnego mela Bolšogo Kavkaza (v predelach Gruzii) i Zapadnych Karpat / Gambašidze, R. A., Samuel, Ondrej -- In: Sravnitelnaja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat -- s. 55-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu / Řehánek, Jan -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 251-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie a facie výchozů v Grünbach-Neue Wetl, Gosau (uhlonosná série, inoceramové vrstvy a zweiersdorfská formace, svrchní křída a paleocén, Dolní Rakousko)
Biostratigrafie a paleoekologie spodního badenu: příklad na studiu z karpatské předhlubně (Česká republika)
Biostratigrafie a paleoenvironmentální změny na přechodu z menilitové do krosněnské litofacie (Západní Karpaty, Česká republika)
Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě / Kalvoda, Jiří, 1953- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 571-584, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie a paleoprostředí slínovců mořské transgrese na lokalitě Weissenbachalm, spodní skupina Gosau (svrchní turon - spodní santon formace Grabenbach, Severní vápencové Alpy, Štýrsko)
Biostratigrafie a paleoprostředí spodní gosauské podskupiny na lokalitě Eisenbach v oblasti Salzkammergut (Horní Rakousko).
Biostratigrafie devonských karbonátů v úseku jižně od Ostravy
Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna / Kalvoda, Jiří, 1953- -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 67-84, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou / Ložek, Vojen -- In: Speleo 22 -- s. 7-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biostratigrafie jineckého souvrství v údolí Litavky (12-34 Hořovice) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie maastrichtských a paleocenních sedimentů distálního flyše račanské jednotky na lokalitě Uzgruň (magurský příkrov, Česká republika)
Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, 1953-, Zukalová, Vlasta -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 7-30, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie spodní křídy manínské jednotky (lom Butkov, Strážovské vrchy, Západní Karpaty)
Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)