Listování
od 

Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě / Kalvoda, Jiří, 1953- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 571-584, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie a paleoprostředí slínovců mořské transgrese na lokalitě Weissenbachalm, spodní skupina Gosau (svrchní turon - spodní santon formace Grabenbach, Severní vápencové Alpy, Štýrsko)
Biostratigrafie a paleoprostředí spodní gosauské podskupiny na lokalitě Eisenbach v oblasti Salzkammergut (Horní Rakousko).
Biostratigrafie devonských karbonátů v úseku jižně od Ostravy
Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna / Kalvoda, Jiří, 1953- -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 67-84, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou / Ložek, Vojen -- In: Speleo 22 -- s. 7-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biostratigrafie jineckého souvrství v údolí Litavky (12-34 Hořovice) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie maastrichtských a paleocenních sedimentů distálního flyše račanské jednotky na lokalitě Uzgruň (magurský příkrov, Česká republika)
Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, 1953-, Zukalová, Vlasta -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 7-30, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie spodní křídy manínské jednotky (lom Butkov, Strážovské vrchy, Západní Karpaty)
Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava) / Cicha, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava) / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR / Bůžek, Čestmír, 1933-, Čtyroký, Pavel, Fejfar, Oldřich, 1931-, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafija malcovskich slojëv (magurskij jarus fliševoj zony, zapadnyje Karpaty)
Biostratigraphia, litofaciálny vývoj a fauna bádenských sedimentov v profile Devín - Zahrádky
Biostratigraphic and palaeoecologic evaluation of the Karpatian deposits in the borehole Nosislav-3 based on the study of foraminifers (Carpathian Foredeep, Czech Republic) / Petrová, Pavla -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. special (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)