Listování
od 

Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou / Ložek, Vojen -- In: Speleo 22 -- s. 7-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biostratigrafie jineckého souvrství v údolí Litavky (12-34 Hořovice) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie maastrichtských a paleocenních sedimentů distálního flyše račanské jednotky na lokalitě Uzgruň (magurský příkrov, Česká republika)
Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, 1953-, Zukalová, Vlasta -- In: Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě -- s. 7-30, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie spodní křídy manínské jednotky (lom Butkov, Strážovské vrchy, Západní Karpaty)
Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) / Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava) / Cicha, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava) / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR / Bůžek, Čestmír, 1933-, Čtyroký, Pavel, Fejfar, Oldřich, 1931-, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafija malcovskich slojëv (magurskij jarus fliševoj zony, zapadnyje Karpaty)
Biostratigraphia, litofaciálny vývoj a fauna bádenských sedimentov v profile Devín - Zahrádky
Biostratigraphic and palaeoecologic evaluation of the Karpatian deposits in the borehole Nosislav-3 based on the study of foraminifers (Carpathian Foredeep, Czech Republic) / Petrová, Pavla -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. special (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigraphic and paleoecological evaluation of sediments in Bratislava centre
Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of samples taken from the medieval paintings according to studies of calcareous nannofossils.
Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of the pilot sections NE of the Libuňka Fault according to the study of calcareous nannofossils, Jizera Development of the Bohemian Cretaceous Basin, NE Bohemia
Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria) / Čtyroká , Jiřina, Švábenická, Lilian -- In: Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Roč. 387, č. x (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Vol. 387 (1999), p. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)