Listování
od 

Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava) / Cicha, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava) / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR / Bůžek, Čestmír, 1933-, Čtyroký, Pavel, Fejfar, Oldřich, 1931-, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín) / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigrafija malcovskich slojëv (magurskij jarus fliševoj zony, zapadnyje Karpaty)
Biostratigraphia, litofaciálny vývoj a fauna bádenských sedimentov v profile Devín - Zahrádky
Biostratigraphic and palaeoecologic evaluation of the Karpatian deposits in the borehole Nosislav-3 based on the study of foraminifers (Carpathian Foredeep, Czech Republic) / Petrová, Pavla -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. special (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigraphic and paleoecological evaluation of sediments in Bratislava centre
Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of samples taken from the medieval paintings according to studies of calcareous nannofossils.
Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of the pilot sections NE of the Libuňka Fault according to the study of calcareous nannofossils, Jizera Development of the Bohemian Cretaceous Basin, NE Bohemia
Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria) / Čtyroká , Jiřina, Švábenická, Lilian -- In: Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Roč. 387, č. x (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Vol. 387 (1999), p. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphic correlation of Cretaceous Flysch Formation in the Klippen- and Peri-Klippen zones of the Middle Váh Valley and their paleogeographic-tectonic history
Biostratigraphic correlations and environments in the Cretaceous Oceanic Red Beds of the Flysch Carpathians of Czech Republic / Bubík, Miroslav, Skupien, Petr, Švábenická, Lilian -- In: 6th Polish Micropalaeontological Workshop MIKRO-2007, June 18-20, 2007, Gdańsk. Abstracts -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigraphic data from the Schrambach and Tannheim Formation of the Frankenfels nappe within the Weyer arc structure (Lower Cretaceous, Northern Calcareous Alps, Upper Austria)
Biostratigraphic evaluation of Badenian deposits on the Olomouc map-sheet (Foraminifers and Calcareous Nannofossils)
Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif / Hamršmíd, Bohumil, Krhovský, Jan, 1947-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 65, no. 3 (1990), s. 129-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphic evaluation of sediments of Poltár formation
Biostratigraphic evaluation of the Badenian deposits from the Slatinky