Listování
od 

Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic) / Bubík, Miroslav, 1962-, Stráník, Zdeněk, 1931-, Švábenická, Lilian -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 58, no. 3 (2007), p. 237-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part) / Fordinál, Klement, Halásová, Eva, Hudáčková, Natália, Joniak, P., Kráľ, Ján, Sabol, Martin -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 9, no. 4 (2003), p. 233-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy, correlation, environmental and biogeographic interpretation of the lower silurian Graptolite faunas of Lybia / Massa, D., Štorch, Petr -- In: Sedimentary Basins of Libya. Second symposium Geology of Libya -- s. 94
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biostratigraphy, litofacial development and fauna of badenian sediments in the Devín - Zahrádky section (Bratislava) / Michalík, Jozef, 1946- -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- No. 11 (1986), p. 35-55, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of Cretaceous pelitic deposits from Fissures in the Štramberk Limestone (Outer Western Carpathians, Czech Republic) / Hradecká, L., Skupien, P., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: 1st Workhops Mesozoic Sediments of Carpatho-Balkanides and Dinarides. Abstracts and Field guide -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 56, č. 2 (2000), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigraphy of Fissure Fillings in the Ernstbrunn Limestone of the Waschberg Zone (Lower Austria) / Hofmann, Thomas, Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 56, č. 2 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians) / Halásová, Eva, Reháková, Daniela, 1955-, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 49, no. 1 (2003), p. 91-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of Neocomian sequences in the Krížná-nappe of the Strážov mountains (western central Carpathians)
Biostratigraphy of planktic Foraminifera from the Cenomanian annd Turonian of the locality Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia) / Štemproková-Jírová, Dana -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1-2 (1991), s. 103-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of Príbelce Member
Biostratigraphy of selected exposures in Grünbach-Neue Welt Gosau Group (Late Cretaceous) / Hradecká, Lenka, Lobitzer, Harald, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Absracts of 6th International Cretaceous Symposium August 27 to September 4, 2000, Vienna, Austria -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.) / Bůžek, Čestmír, 1933-, Čtyroký, Pavel, Fejfar, Oldřich, 1931-, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Coal-bearing formations of Czechoslovakia -- s. 291-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of the Cretaceous pelitic deposits overlying the Štramberk limestone body (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)Preliminary results / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Abstract Book ESSEWSCA/EEDEN Worshop, International Visegrad Fund -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biostratigraphy of the devonian carbonates in the region south of Ostrava (Moravia) / Friáková, Olga, Zukalová, Vlasta -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Vol. 71, no. 1-2 (1987), p. 23-53, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review / Fatka, Oldřich -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 47, č. 1-4 (2006), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Biostratigraphy of the Klabava and Šárka Formations (Bohemia, Lower Ordovician) - a brief overview of new investigations / Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1-2 (1992), p. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians / Boorová, Daniela, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 79, no. 2 (2004), p. 121-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments based on the study of calcareous nannofossils (Outer Flysch, Western Carpathians, Czech Republic)