Listování
od 

Biostratigraphy of the Maastrichtian to Paleocene distal flysch sediments of the Rača Unit in the Uzgruň section (Magura group of nappes, Czech Republic) / Bubík, Miroslav -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 50, č. 1 (1999), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The biostratigraphy of the paleozoic rocks from deep boreholes southeast of Brno
Biostratigraphy of the Tertiary coal-bearing sediments
Biostratigraphy of the Upper Karpatian and Lower Badenian of the Alpine-Carpathian foredeep (Lower Austria, Moravia).
Biostratigraphy of the Vlára development of the Bílé Karpaty Unit on the basis of calcareous nannofossils / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 177-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Biostratigraphy of triassic carbonates based foraminifers and conodonts in sequences of the Malé Karpaty Mts
Biostratigraphy, palaeobiogeographical links and environmental interpretation of the Llandovery and Wenlock graptolite faunas of peri-Gondwanan Europe / Štorch, Petr -- In: Sixth International Graptolite Conference & 1998 Field meeting of the IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy -- ISBN 84-7840-345-0 -- s. 126-129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biota in Moravian karst. Moravian karst - labyrinths of cognition
Biota Moravského krasu / Gaisler, Jiří, Ložek, Vojen, Raušer, Jaroslav, Vaněčková, Ludmila, Vašátko, Jaroslav, Zima, Jan -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 247-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Biota of the Líně formation (Stephanian C), mode of preservation and its palaeoecological interpretation / Drábková, Jana, Šimůnek, Zbyněk, Zajíc, Jaroslav -- In: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts -- 61
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biota of the Líně Formation (Stephanian C), mode of preservation and its palaeoecological interpretation / Drábková, J., Šimůnek, Z., Zajíc, Jaroslav -- In: Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague -- S. 35-36
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 373
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes / Bauer, G. A., Bůzek, František, Gebauer, G., Harkness, D., Harrison, A. F., Högberg, P., Högborn, L., Novák, Martin, 1959-, Persson, T., Schinkel, H., Schulze, Ernst-Detlef, Taylor, A. F. S. -- In: Ecological Studies -- ISSN 0070-8356 -- Vol. 142 (2000), s. 189-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystems Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes / Bauer, G., Bůzek, František, Gebauer, G., Harkness, D., Harrison, A., Hödberg, P., Hogbom, L., Novák, Martin, Persson, T., Schinkel, H., Schulze, E., Taylor, A. (2000) -- In: Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems -- ISBN 3-450-67025-4 -- ISSN 1210-9606 -- č. 3 (1995), s. 59-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotic crises and post-crisis recoveries recorded by Silurian planktonic graptolite faunas of the Barrandian area (Czech Republic) / Štorch, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 3 (1995), p. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotic factors in the exogenous cycle of manganese
Biotic recovery from mass extinction : IGCP project No. 335 / Hladil, Jindřich -- In: Forty years of IGCP. From Czechoslovak to Czech and Slovak IGCP National Committees -- S. 70-73
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotic Recovery from Masss Extinction Events (Variant.)
Biotické faktory v exogenním cyklu manganu / Burian, Miloš, Skřivan, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 158-159
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ