Listování
od 

Biota Moravského krasu / Gaisler, Jiří, Ložek, Vojen, Raušer, Jaroslav, Vaněčková, Ludmila, Vašátko, Jaroslav, Zima, Jan -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 247-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Biota of the Líně formation (Stephanian C), mode of preservation and its palaeoecological interpretation / Drábková, Jana, Šimůnek, Zbyněk, Zajíc, Jaroslav -- In: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts -- 61
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Biota of the Líně Formation (Stephanian C), mode of preservation and its palaeoecological interpretation / Drábková, J., Šimůnek, Z., Zajíc, Jaroslav -- In: Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague -- S. 35-36
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 373
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes / Bauer, G. A., Bůzek, František, Gebauer, G., Harkness, D., Harrison, A. F., Högberg, P., Högborn, L., Novák, Martin, 1959-, Persson, T., Schinkel, H., Schulze, Ernst-Detlef, Taylor, A. F. S. -- In: Ecological Studies -- ISSN 0070-8356 -- Vol. 142 (2000), s. 189-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystems Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes / Bauer, G., Bůzek, František, Gebauer, G., Harkness, D., Harrison, A., Hödberg, P., Hogbom, L., Novák, Martin, Persson, T., Schinkel, H., Schulze, E., Taylor, A. (2000) -- In: Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems -- ISBN 3-450-67025-4 -- ISSN 1210-9606 -- č. 3 (1995), s. 59-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotic crises and post-crisis recoveries recorded by Silurian planktonic graptolite faunas of the Barrandian area (Czech Republic) / Štorch, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 3 (1995), p. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotic factors in the exogenous cycle of manganese
Biotic recovery from mass extinction : IGCP project No. 335 / Hladil, Jindřich -- In: Forty years of IGCP. From Czechoslovak to Czech and Slovak IGCP National Committees -- S. 70-73
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotic Recovery from Masss Extinction Events (Variant.)
Biotické faktory v exogenním cyklu manganu / Burian, Miloš, Skřivan, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 158-159
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotické faktory v exogenním cyklu manganu / Burian, Miloš, Skřivan, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 158-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava / Leichmann, Jaromír, Suchánková, Jana, 1972-, Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie / Macek, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotite and amphibole from ultrapotassic rocks, Jihlava pluton - secondary products of pyroxene hydratation
Biotite in granitoids, its alteration and generations
Biotite of regional-metamorphic origin in metapelites of the Železný Brod Crystalline Unit
Biotite pegmatite with fluorapatite from Pohled near Havlíčkův Brod