Listování
od 

Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes / Bauer, G. A., Bůzek, František, Gebauer, G., Harkness, D., Harrison, A. F., Högberg, P., Högborn, L., Novák, Martin, 1959-, Persson, T., Schinkel, H., Schulze, Ernst-Detlef, Taylor, A. F. S. -- In: Ecological Studies -- ISSN 0070-8356 -- Vol. 142 (2000), s. 189-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystems Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes / Bauer, G., Bůzek, František, Gebauer, G., Harkness, D., Harrison, A., Hödberg, P., Hogbom, L., Novák, Martin, Persson, T., Schinkel, H., Schulze, E., Taylor, A. (2000) -- In: Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems -- ISBN 3-450-67025-4 -- ISSN 1210-9606 -- č. 3 (1995), s. 59-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotic crises and post-crisis recoveries recorded by Silurian planktonic graptolite faunas of the Barrandian area (Czech Republic) / Štorch, Petr -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 3 (1995), p. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotic factors in the exogenous cycle of manganese
Biotic recovery from mass extinction : IGCP project No. 335 / Hladil, Jindřich -- In: Forty years of IGCP. From Czechoslovak to Czech and Slovak IGCP National Committees -- S. 70-73
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotic Recovery from Masss Extinction Events (Variant.)
Biotické faktory v exogenním cyklu manganu / Burian, Miloš, Skřivan, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 158-159
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Biotické faktory v exogenním cyklu manganu / Burian, Miloš, Skřivan, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 158-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava / Leichmann, Jaromír, Suchánková, Jana, 1972-, Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie / Macek, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotite and amphibole from ultrapotassic rocks, Jihlava pluton - secondary products of pyroxene hydratation
Biotite in granitoids, its alteration and generations
Biotite of regional-metamorphic origin in metapelites of the Železný Brod Crystalline Unit
Biotite pegmatite with fluorapatite from Pohled near Havlíčkův Brod
Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic) / Beermann, O., Cherhui, L., Holtz, F., René, Miloš, Stelling, J. -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 102, 3-4 (2008), s. 538-553
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic) / Beermann, Oliver, Holtz, Francois, Luo, Cherhui, René, Miloš, Stelling, Jan -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 102, no. 3-4 (2008), p. 538-553
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotites of the Hodruša-Štiavnica intrusive complex granodiorite and their significance for the evaluation of its ore-content / Šulgan, Miloslav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 38, no. 4 (1987), p. 475-487
Zdroj: ČGS (UNM)
Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná) / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Martinec, Petr -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 147-159
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG