Listování
od 

Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis / Dobeš, Petr, Filip, Jiří, Machovič, Vladimír, Stejskal, Michal, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, Zeman, Antonín -- In: Facies -- ISSN 0172-9179 -- Roč. 58, č. 4 (2012), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Blahopřání akademikovi Vladimíru Zoubkovi k osmdesátinám / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 11 (1983), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám / Fediuk, František, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc. / Suk, Miloš -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 18, č. 7 (1988), s. 299-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Blansko-Dolní Lhota / Čech, Stanislav, 1951-, Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
The Blanský les Protected Landscape Area
Blastomylonites of the Orlík nappes group, Hrubý Jeseník, Mts.
Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník / Fišera, Milan, 1937-, Novotný, Pavel, 1954-, Souček, Jiří -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 321-331, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Blatnička - the important section in the Magura flysch for investigations of the Paleocene/Eocene Boundary Event in deep-sea sub-CCD environment.
Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou) / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Blatnička / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953-, Uchman, Alfred -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Blatt 9 Retz. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Čtyroký, Pavel -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Roč. 134, č. 3 (1991), s. 454-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Blatt 22 Hollabrunn. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn / Cicha, Ivan, 1932-, Rudolský, Jiří, 1939- -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 134, Nr. 3 (1991), s. 460-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Bleiisotopenuntersuchungen an Galeniten der fluorbarytschen Bleierzformation, Halsbrücke (Erzgebirge, DDR)
Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity / Vašků, Zdeněk, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 618-622
Zdroj: ČGS (UNM)
Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions / Kubalíková, Lucie -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 17, no. 1 (2009), p. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Block covers of the West Giant Mountains between Mt. Szrenica - Śnieżne Kotły cirques
Block dynamics of the west Carpathians / Fusán, Oto, Ibrmajer, Jaroslav, 1926-, Kvitkovič, Jozef, 1928-, Plančár, Jozef -- In: Geophysical syntheses in Czechoslovakia -- s. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Block ridges of stebnícká Magura