Listování
od 

Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc. / Suk, Miloš -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 18, č. 7 (1988), s. 299-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Blansko-Dolní Lhota / Čech, Stanislav, 1951-, Melichar, Rostislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
The Blanský les Protected Landscape Area
Blastomylonites of the Orlík nappes group, Hrubý Jeseník, Mts.
Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník / Fišera, Milan, 1937-, Novotný, Pavel, 1954-, Souček, Jiří -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 321-331, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Blatnička - the important section in the Magura flysch for investigations of the Paleocene/Eocene Boundary Event in deep-sea sub-CCD environment.
Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou) / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD / Adamová, Marie, Bubík, Miroslav, Franců, Eva, Franců, Juraj, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Blatnička / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953-, Uchman, Alfred -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Blatt 9 Retz. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Čtyroký, Pavel -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Roč. 134, č. 3 (1991), s. 454-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Blatt 22 Hollabrunn. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn / Cicha, Ivan, 1932-, Rudolský, Jiří, 1939- -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 134, Nr. 3 (1991), s. 460-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Bleiisotopenuntersuchungen an Galeniten der fluorbarytschen Bleierzformation, Halsbrücke (Erzgebirge, DDR)
Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity / Vašků, Zdeněk, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 10 (2009), s. 618-622
Zdroj: ČGS (UNM)
Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions / Kubalíková, Lucie -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 17, no. 1 (2009), p. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Block covers of the West Giant Mountains between Mt. Szrenica - Śnieżne Kotły cirques
Block dynamics of the west Carpathians / Fusán, Oto, Ibrmajer, Jaroslav, 1926-, Kvitkovič, Jozef, 1928-, Plančár, Jozef -- In: Geophysical syntheses in Czechoslovakia -- s. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Block ridges of stebnícká Magura
Block streams and rock forms in the Dyje valley (Podyjí NP)
The block structure of the centre of the Svratka dome (Moravia, Czechoslovakia)
Block-type creep movements and Landslides in the Flysch complex of the Moravskoslezské Beskydy Mountains / Heiland, Juliane -- In: Landslides/Glissements de Terrain -- s. 761-765
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH