Listování
od 

Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště) / Novák, Martin, Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 48, č. zima (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bořetice a jejich geologická historie / Havlíček, Pavel (2013) -- In: Bořetice v proměnách času -- ISBN 978-80-87387-23-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Bořetice and its geological past
Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001) / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 353-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny) / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Botanical and geological literature of Říčanská plošina and Kutnohorská pahorkatina (Central Bohemia, Czech Republic)
Botanické exkurze na ostravské haldy / Skotnicová, Jarmila -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 7 (1984), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny / Jaroš, Vítězslav, 1933- -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 28 (2007), s. 215-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Botanika a paleoekologie kvartéru / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 36, č. 1 (1988), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Bottom - Up Approach and Innovative Tools for Nature-Friendly Rock Fall Risk Management / Nechyba, Miloslav, Vařilová, Zuzana, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří -- In: International Disaster Reduction Conference Davos, August 27 - September 1, 2006, II -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe) / Babuška, Vladislav, Fiala, Jiří, Plomerová, Jaroslava -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 99, č. 4 (2010), s. 891-907
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe) / Babuška, Vladislav, 1937-, Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Plomerová, Jaroslava -- In: International journal of Earth sciences -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 99, no. 4 (2010), p. 891-907
Zdroj: ČGS (UNM)
Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu) / Bednařík, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 365
Zdroj: ČGS (UNM)
Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu) / Houzar, S., Langrová, Anna, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 274-276
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu) / Houzar, Stanislav, Langrová, Anna, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 274-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Boulangerite from Bučník hill (south-east of Uherský Brod)
Boulangerite from the Štěpánov ore district, Western Moravia (Revision of stibnite)
Boundaries of blocks of mantle lithosphere in the western Bohemian Massif as conduits of young volcanism
Boundaries of mantle-lithosphere domains in the Bohemian Massif as extinct exhumation channels for high-pressure rocks / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Gondwana Research -- ISSN 1342-937X -- Roč. 23, č. 3 (2013), s. 973-987
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Boundary attenuation angles for inhomogeneous plane waves in anisotropic dissipative media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 20 -- S. 169-192
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ