Listování
od 

Borek je na Lysém vrchu / Vítek, Jan, 1946- -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 29, č. 7 (1984), s. 504-505
Zdroj: ČGS (UNM)
Borek near Česká Lípa / Adamovič, Jiří, 1965- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Borek near Hosín - an extinct locality of ferric nodules
Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu / Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Boring animals activity in Eggenburgian littoral environments (SW part of the Western Carpathians) / Baráth, Ivan, 1961-, Kováč, Michal -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 39, no. 5 (1988), p. 589-597
Zdroj: ČGS (UNM)
Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia) / Lysáková, G., Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely -- Roč. 42, č. 1 (1997), s. 47-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia) / Lysáková, Gabriela, Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 1 (1997), p. 47-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Borings in mollusc shells from shallow marine settings of North America in central European freshwater streams / Kubica, J. -- In: Abstract Book 4th International Bioerosion Workshop -- s. 34
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 41, 1-2 (1996), s. 97-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 1-2 (1996), p. 97-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Borings in thecae of echinoids from the locality Radovesice (Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Borings in xylic tissues of the tree fern Tempskya in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Bornite-chalcocite mineralization from the Moldava fluorite deposit in the Erzgebirge Mts.
Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines / Fayek, M., Hawthorne, F. C., Shabaga, B. M. -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 74, no. 2 (2010), p. 241-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron and the organic carbon-to-reduced sulphur ration in the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian), Bohemia / Uličný, David -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 64, no. 2 (1989), p. 121-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1+1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic / Cooper, Mark, Černý, Petr, Hawthorne, Frank C., Liang, Jiang-Jie, Novák, Milan, 1952-, Ottolini, Luisa, Xu, Zhi -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 11, no. 4 (1999), p. 669-678
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron-bearing minerals from Moldanubian granitic pegmatites
Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron in the aleuropelites of the Bohemian massif / Bouška, Vladimír, 1933-, Pešek, Jiří, 1936- -- In: 5th Meeting of the European clay groups -- s. 147-155
Zdroj: ČGS (UNM)