Listování
od 

Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Bornite-chalcocite mineralization from the Moldava fluorite deposit in the Erzgebirge Mts.
Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines / Fayek, M., Hawthorne, F. C., Shabaga, B. M. -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 74, no. 2 (2010), p. 241-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron and the organic carbon-to-reduced sulphur ration in the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian), Bohemia / Uličný, David -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 64, no. 2 (1989), p. 121-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1+1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic / Cooper, Mark, Černý, Petr, Hawthorne, Frank C., Liang, Jiang-Jie, Novák, Milan, 1952-, Ottolini, Luisa, Xu, Zhi -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 11, no. 4 (1999), p. 669-678
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron-bearing minerals from Moldanubian granitic pegmatites
Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron in the aleuropelites of the Bohemian massif / Bouška, Vladimír, 1933-, Pešek, Jiří, 1936- -- In: 5th Meeting of the European clay groups -- s. 147-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron in the Permo-carboniferous aleuropelites of the Bohemian massif, Czechoslovakia / Bouška, Vladimír, 1933-, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Ninth conference on clay mineralogy and petrology in Zvolen -- s. 209-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Boron-rich micas and chlorites from miarolitic pegmatites
Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality / Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 20-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Borovec locality - some mineralogical remarks
Boršice (Boršice u Buchlovic cadastre, Uherské Hradiště district)
Boršice (cadastre Boršice u Buchlovic, Uherské Hradiště district)
Boršice (k. ú. Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště) / Hladilová, Šárka, Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Roszková, Alena, Škrdla, Petr, Vlačiky, Martin -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 49, č. podzim (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště) / Hladilová, Šárka, Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Roszková, Alena, Škrdla, Petr, Vlačiky, Martin -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 49, č. 1-2 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Boršice near Buchlovice / Havlíček, Pavel -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 59-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Boršice near Buchlovice (Uherské Hradiště district)
Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště) / Novák, Martin, Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Škrdla, Petr -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 48, č. zima (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bořetice a jejich geologická historie / Havlíček, Pavel (2013) -- In: Bořetice v proměnách času -- ISBN 978-80-87387-23-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)