Listování
od 

Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu) / Houzar, S., Langrová, Anna, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 274-276
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu) / Houzar, Stanislav, Langrová, Anna, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 274-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Boulangerite from Bučník hill (south-east of Uherský Brod)
Boulangerite from the Štěpánov ore district, Western Moravia (Revision of stibnite)
Boundaries of blocks of mantle lithosphere in the western Bohemian Massif as conduits of young volcanism
Boundaries of mantle-lithosphere domains in the Bohemian Massif as extinct exhumation channels for high-pressure rocks / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Gondwana Research -- ISSN 1342-937X -- Roč. 23, č. 3 (2013), s. 973-987
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Boundary attenuation angles for inhomogeneous plane waves in anisotropic dissipative media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 20 -- S. 169-192
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Boundary attenuation angles for inhomogeneous plane waves in anisotropic dissipative media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysics -- Roč. 76, č. 3 (2011)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Boundary intervals of graptolite biozones in the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin)
A boundary layer-induced immiscibility in naturally re-equilibrated H2O-CO2-NaCl inclusion from metamorphic quartz (Western Carpathians, Czechoslovakia) / Horn, Elfrun-Erika, Hurai, Vratislav -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 112, č. 2-3 (1992), s. 414-427
Zdroj: ČGS (UNM)
The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units / Don, Jerzy, Gotowała, Roman, Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 35 (2003), p. 25-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná) / Mazuch, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 15 (2001), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Bournonite and uranophane from Bukov near Bystřice nad Pernštejnem (Rožná uranium deposit)
Bournonite from Krásná Hora / Maličký, Pavel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 5 (1991), s. 307-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran / Palivcová, Marie, 1918- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 421-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Bowl engraved with allegorical figures (so-called "angels").
Bowl engraved with an allegorical battle scene.
Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy / Smutný, Zbyšek, Vlášek, Roman, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957 / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 5 (2007), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Braarudosphaera-rich sediments in the Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic / Švábenická, Lilian -- In: Cretaceous Research -- ISSN 0195-6671 -- Roč. 20, č. x (1999), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)