Listování
od 

Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy / Smutný, Zbyšek, Vlášek, Roman, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957 / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 5 (2007), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Braarudosphaera-rich sediments in the Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic / Švábenická, Lilian -- In: Cretaceous Research -- ISSN 0195-6671 -- Roč. 20, č. x (1999), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Braarudosphaera-rich sediments in the Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 20, no. 6 (1999), p. 773-782
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopod fauna of some important Upper triassic localities of the Northern calcareous Alps
The Brachiopod Fauna of the Adnet Limestone at its Type Locality (Adnet, Austria) / Lobitzer, Harald, Siblík, Miloš -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 143, Nr. 1 (2001-2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Brachiopod Fauna of the Adnet limestone at ots Type Locality (Adnet, Austria) / Siblík, Miloš -- In: Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch -- Roč. 143, č. 1 (2003), s. 73-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Brachiopod Fauna of the Dachstein Limestone (Upper Triassic) of the Hochschwab (Styria, Austria) / Siblík, Miloš -- In: Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica - Petrographica -- -, č. 4 (2003), s. 40-40
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Brachiopod Fauna of the Wetterstein Limestone of the Raxalpe (Austria) / Siblík, Miloš -- In: Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch -- Roč. 137, č. 2 (1994), s. 365-381
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Brachiopod Fauna of the Wetterstein Limestone of the Raxalpe (Austria) / Siblík, Miloš -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 137, no. 2 (1994), p. 365-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopod Faunas of the Triassic-Jurassic Boundary Interval in the Mediterranean Tethys / Čumačenko, Platon, Iordan, Magdalena, Michalík, Jozef, Radulovic, Vladan, Voeroes, Attila -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 1 (1991), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopod faunule and palaeoenvironment of a Koessen-type intercalation in the Dachstein limestone of Western Totes Gebirge (Upper Austria) / Lobitzer, H., Siblík, Miloš -- In: Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts. Beglaitband zur Tagung Erde - Mensch - Kultur - Umwelt -- ISBN 3-9500193-3-2 -- s. 65-68
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Brachiopod genera Leptaena and Rotricellula from the lower part of the Kralodvorian stage (Ordovician, Barrandien area)
Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study / Simon, Eric, Sklenář, Jan -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 3 (2009), p. 437-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study / Simon, Eric, Sklenář, Jan -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
The brachiopod succession through the Silurian-Devonian boundary beds at Dnistrove, Podolia, Ukraine / Baliński, Andrzej -- In: Acta palaeontologica polonica -- ISSN 0567-7920 -- Vol. 57, no. 4 (2012), p. 897-924
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopoda / Brice, Denise, Carls, Peter, Cocks, L. Robin M., Copper, Paul, Garcia-Alcalde, Jenaro L., Godefroid, Jacques, Racheboeuf, Patrick R. -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Roč. 220 (2000), s. 65-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon) / Sklenář, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 156-157, Příl. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2005, - (2006), s. 156-157
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ